Pensioenpartner voor veel vrouwen essentieel

Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen is financieel niet zelfstandig na pensionering. Veel van hen zijn nog afhankelijk van de partner, wat een risico kan opleveren bij een eventuele scheiding.

Verzekeraar Aegon heeft in vijftien landen onderzocht hoe vrouwen zich voorbereiden op hun pensioen. Aan de hand van het onderzoek is de 'Aegon Retirement Index opgesteld', een schaal van 1 tot 10. Op die schaal scoren de Nederlandse vrouwen een 5,3. Dat Nederandse vrouwen relatief laag scoren heeft volgens Aegon een aantal oorzaken. Zo werken de Nederlandse vrouwen twee keer zo vaak in deeltijd als mannen. Deeltijd maakt pensioenopbouw lastig, het inkomen is lager zodat van pensioenopbouw bijna geen sprake is en zelf sparen van een klein inkomen is lastig.

Lastig bij scheiding

Het nadeel van die afhankelijkheid van de vrouw is dat wanneer het huwelijk strandt zij niet zelfstandig voort kunnen. Ook leven vrouwen in Nederland gemiddeld twee tot drie jaar langer dan mannen. De praktijk is echter dat 48 procent van de vrouwen afhankelijk is van het pensioen van de partner.

Van de vijftien onderzochte landen scoren de Indiase vrouwen het hoogst op de schaal, een 6,9. In Brazilië een 6,5. De vrouwen in Japan komen niet verder dan een 4,4. De verschillen laten zich verklaren door de voorzieningen die de overheid voor gepensioneerden heeft. In India en Brazilië hebben vrouwen weinig van de overheid te verwachten en is zelf sparen de enige mogelijkheid, terwijl in Westerse landen de overheid een staatspensioen garandeert, zoals bij ons de AOW. Opvallend is dat vrouwen relatief weinig pensioen opbouwen, maar de overgrote meerderheid (80 procent) is wel betrokken bij het beheer van de gezinsfinanciën. Het lijkt erop dat vrouwen meer met de korte termijn van hun financiën bezig zijn dan met de langere termijn.

Bron(nen):