Beperkingen bij helft zorgverzekeringen

Dokter ernstige blik
Getty Images

Bij 37 van de 64 basisverzekeringen zijn er één of meer beperkende voorwaarden. Dat is 57  procent van alle verzekeringen. Het gaat bijvoorbeeld om beperkte keuze van gecontracteerde ziekenhuizen of een lagere vergoeding bij een niet gecontracteerde zorgverlener.

Dit meldt Zorgwijzer.nl na een inventarisatie van alle basisverzekeringen. Het meest ingrijpend is de beperking van het aantal gecontracteerde ziekenhuizen voor planbare zorg. Bij drie budgetpolissen is het aanbod aan ziekenhuizen beduidend minder dan bij alle andere basisverzekeringen. Dit zijn Aevitae – Natura Select, De Christelijke zorgverzekeraar – Principe Polis Budget en Zilveren Kruis – Basis Budget. Verzekerden die met zo'n polis naar een niet gecontracteerd ziekenhuis gaan, lopen het risico dat zij een deel van de rekening zelf moeten betalen.

Een flink aantal zorgverzekeraars heeft voor bepaalde aandoeningen, bijvoorbeeld heupvervanging of staarbehandeling, alleen contracten met gespecialiseerde ziekenhuizen. Maar liefst 31 polissen kennen deze beperking. Het gaat om polissen van CZ, CZdirect, De Christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, FBTO, IZA, IZZ, Interpolis, Just, UMC, United Consumers, VGZ VGZ Bewuzt, ZEKUR, ZieZo en Zilveren Kruis.

Lage vergoeding

Tien basisverzekeringen vergoeden bij een niet gecontracteerde zorgverlener minder dan zeventig procent van de prijs die is afgesproken met gecontracteerde zorgverleners. Het percentage kan verschillen per zorgsoort. Het gaat om VinkVink Basisverzekering (tussen de vijftig en honderd procent), IZZ Basisverzekering Variant Bewuzt, Just Basic, United Consumers Bewuste Keuze, Univé Zorg Select polis en VGZbewuzt Basis (allen zestig procent), Anderszorg Basisverzekering (zestig tot honderd procent), CZdirect Natura en FBTO Basis (beide 65 procent) en Menzis Basis Voordelig (tussen de 65 en 100 procent).

Voor het verstrekken van zorghulpmiddelen, zoals stoma- of diabetesmateriaal hebben 33 zorgverzekeringen contracten met een beperkt aantal leveranciers. Een verzekerde die kiest voor een andere leverancier moet een deel zelf betalen.

Verder zijn er twintig basisverzekeringen met beperkte afspraken voor zorgverleners binnen de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er is dan bijvoorbeeld een omzetplafond afgesproken. Het gevolg daarvan is dat verzekerden mogelijk langer moeten wachten op een behandeling.

Overzicht met alle beperkingen >>

Auteur