Ombudsman kritisch over afhandeling watersnood

Getty Images

De overheid heeft de hoge verwachtingen die zij wekte na de watersnood in Limburg vorig jaar niet waargemaakt. Volgens veel getroffenen zijn er geen ruimhartige vergoedingen en wordt er onvoldoende gekeken naar persoonlijke situaties. In de schadeafhandeling ontbreekt het aan snelheid en duidelijkheid.

Dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman na een bezoek aan de getroffen gemeenten en gesprekken met inwoners, bestuurders en medewerkers. Enkele dagen na de overstromingen riep premier Rutte de watersnood formeel uit tot nationale ramp. Dit stelde de Wet Tegemoetkoming bij Schade (WTS) in werking. Gedupeerden zouden dankzij die wet snel duidelijkheid krijgen of de overheid hun schade zou vergoeden als de verzekering de schade niet dekte. Nu blijkt dat de niet-gedekte schade een jaar later vaak nog niet is afgehandeld. Ook is er nog veel onduidelijk over de WTS en de procedures die mensen moeten doorlopen. Burgers krijgen ook met te veel partijen te maken om hun niet-gedekte schade vergoed te krijgen. De Ombudsman roept de minister van Justitie en Veiligheid op om voor alle getroffenen echt orde op zaken te stellen.

Verzekerde schade

De Verzekeraars hebben tot juni ruim 95 procent van de particuliere schade en ruim 90 procent van de zakelijke schade van de watersnood afgehandeld. De totale verzekerde schade door het noodweer van vorig jaar in Limburg en Noord-Brabant bedroeg zeker 180 miljoen. Er zijn ongeveer 25.000 schademeldingen gedaan, voornamelijk uit Zuid-Limburg.

De meeste schades van particulieren en ondernemers is middels de inboedel-, opstal- en autoverzekeringen gedekt. Niet alle schade is verzekerbaar, zoals bijvoorbeeld schade door een overstroming van een grote rivier, zoals de Maas of de Rijn, of de zee. Het Verbond van Verzekeraars kijkt naar de mogelijkheid om overstromingen door zee en grote rivieren in de toekomst te verzekeren.

Bron: Nationale Ombudsman

Auteur 
  • Perry van Dijk