Bezwaar tegen fiscus werkt zo

Getty Images

Ontevreden met een aanslag, aanmaning, dwangbevel van de fiscus? Geld & Recht legt uit hoe en welke actie u kunt ondernemen.

Wie ontevreden is over een voorlopige of definitieve aanslag kan binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Betreft het een voorlopige aanslag dan kunt u ook proberen een nieuwe gewijzigde aanslag in te sturen.

  • TIP: Is de zes weken-termijn verstreken? Probeer dan toch nog bezwaar te maken. De Inspecteur beschouwt uw bezwaar als verzoek en behoudt zich het recht voor er niet op in te gaan. Uw kans wordt vergroot wanneer uw zaak helder is of als u die zeer duidelijk weet te maken.

Aanmaning

Betaalt u een aanslag niet dan ontvangt u eerst een aanmaning en soms daarvoor nog een betalingsherinnering. Na de aanmaning moet u binnen 10 dagen na dagtekening betalen. De kosten van een aanmaning bedragen €6 voor belastingschulden onder de €454 en €14 voor bedragen daarboven.

Bovendien betaalt u invorderingsrente vanaf de dag na de uiterste betaaldatum. Die rente, die momenteel rond de 5 procent ligt, eindigt pas de dag voor u uiteindelijk betaalt.

Dwangbevel

Na de aanmaning volgt vrij snel een dwangbevel, tenminste als u nog steeds niet over de brug komt. Het is niet verstandig het zover te laten komen. Voor schulden tot €90 valt de schade nog mee: daarvoor rekent de fiscus €35. Daarboven is het kassa en betaalt u €35 PLUS €3 voor iedere €45 aan schuld tot een maximum van €10.283.

  • Tegen een dwangbevel is op grond van artikel 17 Invorderingswet verzet mogelijk bij de rechtbank in het arrondisement waar u woont of bent gevestigd. Tekent u verzet aan dan mag de fiscus het dwangbevel nog niet uitvoeren: het verzet heeft zogenaamde schorsende werking.

Het verzet biedt echter relatief weinig soelaas: het kan volgens artikel 17 lid 2 niet worden gegrond op de stelling dat de aanslag ten onrechte is opgelegd of te hoog is. Ook kunt u niet stellen dat u het dwangbevel niet heeft ontvangen.

Deurwaarder

Heeft u twee dagen na het dwangbevel nog niet betaald? Dan komt de deurwaarder op bezoek, die uw spullen in beslag neemt. Blijft u nog steeds in gebreke dan laat hij die goederen veilen tot aan de hoogte van de belastingvordering.

Niet kunnen betalen

Kunt u een belastingschuld om een of andere reden niet voldoen dan kunt u een betalingsregeling treffen met de fiscus. Via deze link vindt u op de site van de Belastingdienst meer informatie over de betalingsregeling. Ook kunt u er de brochure Als u uw belasting niet kunt betalen downloaden.

Auteur 
  • David Bremmer