Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting!

Vorig jaar hebben wij aan onze dochter van 32 jaar de “jubelton” van € 103.643 geschonken in verband met de aankoop van haar woning. Aangezien dit bedrag vrijgesteld is voor de schenkbelasting, gaan wij ervan uit dat er geen aangifte schenkbelasting hoeft te worden gedaan. Is dit juist? En als dit niet klopt, wie moet dan de aangifte doen, onze dochter of wij?

Aangezien uw dochter jonger dan 40 jaar is en zij de schenking heeft gebruikt voor haar eigen woning, is over de schenking die u aan uw dochter heeft gedaan, inderdaad geen schenkbelasting verschuldigd. Voor wat betreft het doen van aangifte geldt echter dat alleen in het geval dat de schenking minder bedraagt dan de algemene jaarlijkse vrijstellingen (2020: €2.208 voor iedereen en voor ouders en kinderen: € 5.515) er geen aangifte schenkbelasting hoeft te worden gedaan. In alle andere gevallen – zoals bij de schenking aan uw dochter -  moet dit wel gebeuren. In deze aangifte kan vervolgens een beroep worden gedaan op de hoge vrijstelling eigen woning en zal er een aanslag volgen van nihil.

Voor de schenkbelasting geldt een aangifteplicht voor degene die de schenking ontvangt. Deze plicht volgt uit de wet dus dit moet gebeuren ondanks dat u geen bericht krijgt van de Belastingdienst. Aangifte doen kan op elk moment van het jaar. Doe het wel vóór 1 maart van het jaar ná de schenking. Voor schenkingen in het jaar 2020 is dus de uiterste datum 1 maart 2021. Als uw dochter niet of te laat aangifte doet, kan zij te maken krijgen met een boete (€385 bij een eerste verzuim).

Aangifte schenkbelasting doet uw dochter eenvoudig online in Mijn Belastingdienst. Als online aangifte doen, niet lukt, kan zij ook gebruikmaken van het aangifteformulier in pdf-vorm. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

N.B. Ik ben er bij de beantwoording van uw vraag wel van uitgegaan dat u niet eerder gebruik heeft gemaakt van een van de grote vrijstellingen binnen de schenkbelasting en geen andere schenkingen heeft gedaan aan uw dochter in 2020. 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.