Fiscus plukt uw rekening leeg

Getty Images

De fiscus begint een groot offensief tegen burgers met belastingschulden. Met hulp van de banken gaat de Belastingdienst volgend jaar hun bankrekeningen leegplukken.

Dat bevestigt de Belastingdienst via woordvoerder Marcel Homan. Voordat de fiscus de zijn gang mag gaan, moeten wanbetalers eerst een aanmaning en een dwangbevel ontvangen. Daarna mag de Belastingdienst een kwartaal lang maximaal 1000 euro per maand van een bank- of girorekening halen. Er kan dus hoogstens 3000 euro worden geïnd.

De nieuwe 'pluk-ze' actie betreft een proef, die volgend jaar van start gaat. Daarmee wil de Belastingdienst het innen van belastingschulden sneller, eenvoudiger en goedkoper maken. Nu kunnen schulden slechts door beslaglegging op goederen van de schuldenaar worden geïnd. Daar gaat een tijdrovend traject van betalingsherinneringen, aanmaningen en beslagopdrachten aan vooraf.

Als de proef succesvol blijkt, is de bedoeling dat ook gemeenten en waterschappen belastingschulden rechtstreeks van bankrekeningen gaan innen.

Banken werken mee

Momenteel overlegt de fiscus met de banken over invoering van de maatregel. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) belooft alle medewerking. ,,Zowel qua werklast en technisch gezien is er geen enkele belemmering voor snelle invoering," zegt Brigitte Seegers van de NVB.

Naast de pilot 'Overheidsvordering' mag de Belastingdienst in 2009 ook op zon- en feestdagen en buiten kantoortijden controleren. Nu is daar nog specifieke toestemming van een rechter voor nodig. Straks is dat voor acties zoals afgelopen november tijdens Ajax-PSV niet meer nodig. Tijdens de voetbalklassieker inde de fiscus samen met de politie via kentekencontroles 92.000 euro aan achterstallige betalingen.

De proef wordt mogelijk gemaakt door een wijziging van artikel 19 van de Invorderingswet. Die breidt de mogelijkheden voor de fiscus uit om belastingschulden te innen. Deze wetswijziging is vorig jaar al door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. De 'pluk-ze'-actie moet nog wel via een Algemene Maatregel van Bestuur door staatssecretaris De Jager worden ondertekend.

Afbeelding. Zo zou een nieuw aangifteprogramma eruit kunnen komen te zien. De getoonde afbeelding is een bewerking door het AD en nog geen realiteit.
Auteur