Kunnen mijn erfgenamen uitstel van betaling krijgen voor de erfbelasting?

Erfbelasting
Getty Images

Als ik kom te overlijden, zal er behoorlijk wat erfbelasting verschuldigd zijn door mijn kinderen. Omdat het grootste deel van mijn vermogen in het huis zit, kunnen zij dat dan waarschijnlijk niet direct betalen. Kunnen zij hiervoor uitstel van betaling krijgen?

U geeft aan dat het om een behoorlijk bedrag aan erfbelasting zal gaan. Ik ga er daarom vanuit dat uw kinderen niet voor de meest simpele vorm van uitstel van betaling in aanmerking zullen komen. Als het bedrag namelijk minder bedraagt dan €20.000 kan er door het plegen van een telefoontje naar de BelastingTelefoon voor nabestaanden eenvoudig voor vier maanden uitstel worden gevraagd en verkregen.

Gaat het om een hoger bedrag en/of willen de kinderen langer dan vier maanden uitstel, dan is dit alleen schriftelijk mogelijk. Zij doen dit door in een brief een voorstel voor een betalingsregeling voor te stellen, waarbij zij ook aangeven wanneer zij de termijnen uiterlijk zullen gaan betalen. Een dergelijke betalingsregeling kan maximaal 12 maanden duren. Ze moeten er wel voor zorgen dat deze brief bij de Belastingdienst binnen is vóór de uiterste betaaldatum. Anders krijgen ze zeer waarschijnlijk te maken met aanmaningskosten.

Omdat het hier gaat om een geërfde woning waardoor de betalingsproblemen zullen ontstaan, stelt de Belastingdienst zich gelukkig (nog) soepeler op. Ook nu moet er een brief gestuurd worden. Hierin hoeft echter geen betalingsregeling te worden opgenomen, maar kan gewoon om uitstel van betaling worden gevraagd. Het uitstel kan in dat geval langer zijn dan 12 maanden. Of daadwerkelijk langer uitstel wordt verleend, hangt met name af van de vraag of de kinderen in het verleden altijd hun belasting op tijd hebben betaald. Soms stelt de Belastingdienst bepaalde voorwaarden zoals een hypotheekrecht of bankgarantie.

De brieven in verband met uitstel moeten worden gestuurd naar:
Belastingdienst/Unit Centrale Invordering
Tiberdreef 12
3561 GG Utrecht

N.B. Als uitstel van betaling wordt gekregen, is overigens wel invorderingsrente verschuldigd over het openstaande bedrag. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur