Ouderenkorting gaat veranderen

Ik las dat de opzet van de ouderentoeslag gaat veranderen en de inkomensgrenzen flexibel worden. Eerder viel ik altijd net buiten de regeling omdat ik een paar duizend euro teveel verdiende. Ga ik daar bij de komende belastingaangifte al van profiteren?

De ouderentoeslag is een individuele belastingkorting voor gepensioneerden met een lager tot gemiddeld inkomen. De inkomensgrens lag vorig jaar bij 36.346 euro. Blijf je daaronder, dan heb je recht op 1414 euro ouderenkorting. Verdiende je één euro meer, dan kreeg je bijna niets, om precies te zijn 76 euro.  Dat was eigenlijk onredelijk. Zo hielden ouderen met een hoger inkomen netto minder over dan degenen met een lager inkomen.

Daarom heeft het kabinet de bedragen van de ouderentoeslag aangepast en de inkomensgrens, zoals u zegt,  flexibel gemaakt, zodat mensen met een hoger inkomen niet op basis van 1 euro buiten de boot vallen. Als gevolg daarvan gaat de ouderenkorting dit jaar omhoog, van 1414 euro naar 1596 euro per jaar. Dat is 178 euro extra. De harde inkomensgrens van 36.346 wordt vervangen door een flexibele grens met een afbouw naar nul. De afbouw begint bij een inkomen van 36.783 euro. Dus dat is de grens die ouderen straks goed in de gaten moeten houden.  Daarna volgt de geleidelijke afbouw van de korting, tot een inkomen van 47.500 euro. Boven dat bedrag krijg je niets meer, dus ook geen 76 euro.

Ik kan me dus voorstellen dat  u nu binnen de reikwijdte van de ouderenkorting zal vallen, al ontvangt u mogelijk niet het hele bedrag.
Overigens: voor de belastingaangifte die u komend voorjaar doet, geldt deze vernieuwing nog niet. Die gaat nog over 2018.