Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

Let op als je AOW ontvangt: dat is soms een 'dubbele' aftrekpost

Getty Images

Gehoortoestel, een bril, medicijnen, vervoer van en naar het ziekenhuis; als je aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Belastingdienst mee aan zulke zorgkosten. AOW'ers hebben soms zelfs recht op méér dan dubbele aftrek voor zorgkosten. Lees hier meer over de voorwaarden.

De lijst met aftrekbare zorgkosten lijkt ieder jaar wat korter te worden. Maar er zijn ook over 2023 nog steeds zorgkosten die - onder voorwaarden - aftrekbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan: :

- Geneeskundige hulp, zoals eigen bijdragen voor artsen, tandartsen, specialisten en paramedici.

- Door artsen voorgeschreven medicijnen ( voor zover deze niet worden vergoed door de zorgverzekeraar) 

- Kosten voor hulpmiddelen zoals kunstgebitten, steunzolen, orthopedisch schoeisel en gehoorapparaten (ook de batterijen en onderhoudskosten).

- Dieetkosten op medisch voorschrift.

- Vervoerskosten van zieke of gehandicapte personen. 

- Extra kleding en beddengoed door bijvoorbeeld incontinentie

- Kosten voor extra (gezins)hulp in verband met ziekte of invaliditeit

Er zijn nog meer kosten aftrekbaar, de volledige lijst vind je op de website van de Belastingdienst. 

LET OP DE DREMPEL!

Het is niet zo, dat iedereen deze aftrekbare zorgkosten ook zomaar kan opvoeren bij de Belastingdienst, want er geldt namelijk een vrij strenge (en ingewikkelde) drempel, die in de praktijk werkt als een soort ‘dubbele hindernis’. Want als je inkomen hoog is, wordt de kans dat je voor deze aftrekpost in aanmerking komt, kleiner. Zijn de zorgkosten te laag, dan haal je de drempel ook niet. Laat dit je niet ontmoedigen, want áls je wel aan de voorwaarden voldoet kunnen zorgkosten een interessante aftrekpost zijn, zeker voor AOW'ers, maar daarover later meer. 

Zo werkt de drempel voor zorgkosten

Voor de bepaling van die drempel kijkt de Belastingdienst naar het ‘drempelinkomen’: dat is inkomen in de boxen 1, 2 en 3 vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten. 

 

Drempelbedrag specifieke zorgkosten alleenstaanden (niet heel 2023 een fiscale partner)

Drempelinkomen

Drempel

€ 0 tot en met € 8.603

€ 149

€ 8.604 tot en met € 45.695

1,65% van het drempelinkomen

€ 45.696 en meer

€ 753 + 5,75% van het bedrag boven € 45.695

 

Drempelbedrag specifieke zorgkosten voor partners (dus heel 2023 fiscale partner)         

Drempelinkomen

Drempel

€ 0 tot en met € 17.206

€ 298

€ 17.207 tot en met € 45.695

1,65% van het drempelinkomen

€ 45.696 en meer

€ 753 + 5,75% van het bedrag boven € 45.695

 

AOW? Let op extra aftrek zorgkosten

Als het drempelinkomen niet hoger dan €38.703 (2023) is, geldt er een soort ‘winstverdubbelaar’, want dan kan je meer aftrekken dan je aan zorgkosten hebt betaald. Kreeg je op 1 januari 2023 al AOW dan mag je de zorgkosten meer dan verdubbelen met een opslag van 113 procent. Voor niet AOW’ers met een drempelinkomen tot deze grens is het fiscale voordeel een stuk lager: ze mogen er 40 procent bij optellen. 

Doe digitaal belastingaangifte

De spelregels voor zorgkosten zitten ingewikkeld in elkaar, maar de digitale aangifte helpt daar enorm bij. Het aangifteprogramma geeft informatie over de zorgkosten en past bijvoorbeeld de verhoging van 113 of 40 procent automatisch toe als je daar recht op hebt. Maar het aangifteprogramma weet niet welke zorgkosten je hebt gemaakt in 2023. Het is daarom belangrijk deze goed op een rijtje te zetten voordat je aan de aangifte begint. 

Dit overzicht zorgkosten 2023 kan daarbij helpen. 

Hulp nodig bij de aangifte? Vanaf 75 euro krijg je advies op maat en je hoeft er de deur niet voor uit. Maak hier een afspraak.

Auteur