CDA wil ouderenminister, de regering niet...

Het CDA-Tweede Kamerlid Ans Willemse deed gisteren in het debat over het ouderenbeleid het voorstel te komen tot een coördinerend bewindspersoon voor ouderen. Ook minister Donner liet van zich horen. 

In het kamerdebat gisteren werd de suggestie van een speciale bewindspersoon voor ouderen  gedaan omdat volgens Willemse het ouderenbeleid nu teveel versnipperd is over de verschillende ministeries. Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid vindt het een slecht idee. Zij is nu het aanspreekpunt voor het ouderenbeleid en werkt zo nodig samen met andere ministers. "Als ik alles alleen zou moeten doen, zou het ouderenbeleid er niet beter op worden, maar eerder slechter".
 
In het debat kwam ook minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan bod. Hij vindt dat speciale voorzieningen voor ouderen eerder averechts werken. Liever niet weer een speciale regeling die van ouderen duurdere werknemers maakt, zoals een verlofregeling voor ouderen die zieke ouders verzorgen. Ook de loonkostensubsidie die Groen Links voorstelde om de arbeidsmarkt voor ouderen open te breken en het negatieve beeld dat werkgevers van ouderen hebben te slechten viel bij de minister niet in goede aarde. "Als we nu weer maatregelen nemen, dreigen we in een systeem terecht te komen waarbij we jongeren steeds meer belasten om ouderen te sparen", aldus de minister. Volgens de minister is het negatieve beeld dat werkgevers van ouderen hebben niet alleen een werkgeversprobleem. Ook de motivatie van ouderen zelf om al dan niet door te werken heeft er aan bijgedragen.
 
25 januari 2008