Gemeentewebsites vaak niet gebruiksvriendelijk

Websites en apps van gemeentes voldoen vaak niet aan de vastgestelde toegankelijkheidsregels. Dat meldt bureau Stuurlui.

Toegankelijkheid

Slechts 23 procent van de 355 gemeentewebsites is gebruiksvriendelijk, de rest is vaak onduidelijk of slecht bereikbaar. Vooral voor mensen met een beperking, zoals (kleuren)blindheid, is het vaak lastig: “Onduidelijke knoppen zonder beschrijving, complexe en drukke vormgeving, felle kleuren zonder contrast en het ontbreken van ondertitels kunnen het gebruik flink beïnvloeden”, aldus een woordvoerder van Stuurlui tegen Radar.

Digitale formulieren

In augustus 2019 kwam de Nationale Ombudsman met het rapport ‘Houd het simpel’, over het invullen van digitale formulieren van overheidsinstanties. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een parkeervergunning of het invullen van de belastingaangifte. Het rapport stelt dat ook hier winst te behalen valt op het gebied van gebruiksvriendelijkheid.

In het rapport geven burgers aan het vooral prettig te vinden wanneer ze de tijd hebben om gegevens in te vullen. Extra uitleg bij vragen, een controle voor verzending en een directe ontvangstbevestiging van de instantie worden ook gewaardeerd.

Wettelijke verplichting

Sinds 1 januari 2018 moeten overheidsinstanties er volgens de wet voor zorgen dat websites en apps goed toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun diensten toegankelijk aan te bieden.

Gemeentesites in Friesland en Limburg zijn het minst toegankelijk. Drenthe, Zeeland en Flevoland scoren het beste.

Bronnen: Radar, DigiToegankelijk, Nationale Ombudsman, Stuurlui