Uw zaken zelfstandig regelen. Wat als u dit niet meer kunt?

Advertorial

Novex
Novex

Zelf de regie in handen houden? Met een professionele executeur, vereffenaar, levensexecuteur of toezichthouder weet u zeker dat uw zaken goed geregeld zijn, juist wanneer u dat niet meer zelf kunt.

Een executeur zorgt ervoor dat uw nalatenschap zorgvuldig wordt afgewikkeld

In uw testament kunt u uw wensen rondom het afwikkelen van uw nalatenschap vastleggen. Maar wie zorgt ervoor dat uw wensen ook uitgevoerd worden? In uw testament kunt u een executeur aanwijzen. De executeur regelt de uitvaart, beheert het nalatenschapsvermogen en betaalt de schulden. Verder brengt hij de nalatenschap voor de erfgenamen in beeld en doet hij de belastingaangiften. Als alles is afgerond, zorgt de executeur ervoor dat de erfgenamen krijgen waar zij recht op hebben. Kennis en ervaring zijn essentieel voor een vlotte en zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap, hoe eenvoudig ook. NOVEX-leden zijn professionele executeurs die ervoor zorgen dat uw nalatenschap zorgvuldig wordt afgewikkeld.

Een vereffenaar wikkelt de nalatenschap af als het de erfgenamen onderling niet lukt

Blijft een nalatenschap onbeheerd of komen de erfgenamen er samen niet uit? Dan heeft de rechter de mogelijkheid om iemand tot vereffenaar te benoemen. Daarnaast kunnen ook erfgenamen, belanghebbenden, schuldeisers en het Openbaar Ministerie een vereffenaar vragen. Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. De vereffenaar zorgt ervoor dat alle schulden worden betaald, de belastingaangiftes worden geregeld en dat alles wat te veel betaald is terug komt. Kortom: een vereffenaar zorgt ervoor dat de afwikkeling van de nalatenschap goed verloopt. NOVEX heeft een groot aantal leden die ook als professioneel vereffenaar werkzaam zijn. 

Een levensexecuteur regelt uw zaken wanneer u het zelf niet meer kunt

Wie regelt uw bankzaken als u onverhoopt gaat dementeren? Wie mag uw huis verkopen als u dat zelf niet meer kunt? En wie kan medische beslissingen nemen? Het kan zijn dat er een moment komt waarop u niet meer zelfstandig kan beslissen. U bent dan wilsonbekwaam. Een levensexecuteur kan dan uitkomst bieden. Een levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te mogen handelen op basis van een volmacht. Deze volmacht wordt opgenomen in uw levenstestament. Het is belangrijk dat u een levensexecuteur kiest die u vertrouwt én die de juiste expertise in huis heeft. U kunt bijvoorbeeld een familielid of kennis benoemen of een professional inschakelen. Zo heeft NOVEX onder haar leden professionals die u als levensexecuteur kunt benoemen. Zij staan voor u klaar.

Een toezichthouder controleert de werkzaamheden van de levensexecuteur 

Wilt u graag dat er een iemand toezicht houdt op de werkzaamheden van de levensexecuteur? Dan kunt u in uw levenstestament een toezichthouder benoemen. De levensexecuteur legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de toezichthouder. En vindt u het fijn als er naast de levensexecuteur een tweede persoon betrokken is bij het maken van belangrijke beslissingen? Dan kan de toezichthouder hierbij betrokken worden. Een onafhankelijke toezichthouder van NOVEX controleert en begeleidt de levensexecuteur zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat er misbruik kan worden gemaakt.

Meer informatie?

Wilt u weten wat onze leden voor u kunnen betekenen? En wie van onze leden bij u in de buurt werkzaam zijn? Bekijk onze website voor meer informatie: www.novex-executeur.nl

NOVEX
NOVEX
Auteur