Erfrecht: erftaks voorkomen

Vraag het de expert

Financieel expert mr. Annamaria Lopez-Brea Gertenbach beantwoordt een vraag van een Pluslezer over erfrecht.

Moet de langstlevende ouder erftaks betalen namens de kinderen?

Mijn vrouw en ik hebben drie kinderen. We hebben geen testament en zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Ons vermogen bedraagt €120.000. Als ik overlijd, moet mijn vrouw dan afrekenen met de fiscus?

Bij uw overlijden bestaat uw nalatenschap uit de helft van wat u en uw vrouw gemeenschappelijk bezitten: €60.000. Dit wordt verdeeld over uw vrouw en uw drie kinderen. Ieder krijgt €15.000. Maar omdat er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling, en die schrijft voor dat alles naar de langstlevende partner gaat. De kinderen krijgen slechts een ­vordering op de langstlevende ­(ieder ter grootte van €15.000). Deze ontvangen ze pas bij het overlijden van de langstlevende.

Geen erfbelasting

Niemand is in dit geval erfbelasting verschuldigd. Uw vrouw heeft als echtgenote een vrijstelling van €638.089 en uw kinderen hebben ieder een vrijstelling van €20.209 (bedragen 2017). U hoeft zich dus geen zorgen te maken en geen ­actie te ondernemen. Bij grotere vermogens (bijvoorbeeld als er een eigen huis is) is vaak wel erfbelasting verschuldigd. Hoe minder kinderen, hoe eerder hun vrijstelling wordt overschreden. In dat geval moet de langstlevende partner de erfbelasting voldoen. Deze ‘tussentijdse’ heffing is te voorkomen met een tweetraps­testament. Ga hiervoor naar de notaris.

Mr. Annamaria Lopez-Brea Gertenbach
Kandidaat-notaris
T 072-518 48 90
www.de-erfrechtspecialist.nl

Persoonlijk advies

De antwoorden op vragen van Pluslezers zijn beknopt en toe­gespitst op hun situatie. In uw situatie kan het advies anders uitpakken. Raadpleeg voor een persoonlijk advies daarom altijd een financieel expert.

Bron(nen):