Erft ex-echgenoot bij echtscheiding, deel 2 (na de scheiding)?

Ik ben pas gescheiden. Nu vroeg ik mij af wat er gebeurt als ik op dit moment zou overlijden. Erft mijn ex-man dan nog van mij of heeft hij op de een of andere manier nog ergens recht op? Ik heb geen testament.

Als na de echtscheiding een van de inmiddels ex-partners komt te overlijden en het wettelijk erfrecht is van toepassing, is de ex-partner geen erfgenaam. Hij is nu een willekeurige derde geworden. Aangezien u geen testament heeft, is deze situatie op u van toepassing.

Het kan echter zo zijn dat uw ex-echtgenoot nog niet helemaal uit beeld verdwenen is. Dit is bijvoorbeeld het geval in de situatie dat er (minderjarige) kinderen zijn. Volgens het wettelijk erfrecht erven namelijk de kinderen ieder voor een gelijk deel en zij krijgen in principe de beschikking over hun erfdeel.

Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een ex-echtgenoot uiteindelijk toch (de beschikking over) de erfenis krijgt van de andere ex-echtgenoot.

Hoe dit kan, beschrijf ik in de volgende twee voorbeelden:

Voorbeeld 1
Mark en Annelies zijn gescheiden. Zij hebben een dochter, Margo. Zij is meerderjarig, heeft geen partner en geen kinderen. Als Mark komt te overlijden, erft Margo van Mark volgens het wettelijk erfrecht. Als Margot onverhoopt vrij snel daarna komt te overlijden, is Annelies (haar moeder) haar wettelijk erfgenaam.

Voorbeeld 2
Mark en Annelies zijn gescheiden. Zij hebben in dit voorbeeld twee minderjarige kinderen, Margo en Peter. Als Mark komt te overlijden, erven Margo en Peter van Mark volgens het wettelijk erfrecht. Annelies heeft als langstlevende ouder het bewind over  het vermogen van de minderjarige kinderen. Zij mag hierdoor over het vermogen van de kinderen beschikken. Bij slecht bewind is Annelies wel aansprakelijk voor de door de kinderen geleden schade.

Omdat Annelies als ouder ook het wettelijk vruchtgenot heeft, kan zij de rente over de erfenis van Mark helemaal opmaken voor zichzelf. Bij slecht bewind is zij niet aansprakelijk voor de schade met betrekking tot de rente (de vruchten).

Om dit te voorkomen kunnen de ex-echtgenoten in een testament bijvoorbeeld de volgende bepalingen opnemen:
1.    benoeming bewindvoerder;
2.    uitsluiting ouderlijk vruchtgenot;
3.    'tweetrapsmaking'

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer.