Geldkwesties februari 2017

Wie moet schilderen bij vruchtgebruik? Mag u zelf een notaris kiezen bij de afwikkeling van een testament? En mogen stiefkinderen onterfd worden? U vindt hier het antwoord op deze en andere vragen van onze lezers.

Wie moet schilderen bij vruchtgebruik?

Mijn man is enige jaren geleden overleden. De kinderen hebben het huis geërfd, terwijl ik het vruchtgebruik heb gekregen. Binnen moet het nodig worden geschilderd. Wie is daarvoor verantwoordelijk?

 • In principe bent u dat. Het gewone onderhoud, zoals schilderwerk, is de verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker. Ingrijpende werkzaamheden, zoals het vervangen van kozijnen, het plaatsen van dubbel glas of een nieuwe cv-ketel, komen voor rekening van de kinderen die het bloot eigendom hebben. Let wel: het kan zijn dat het in het testament anders is vastgelegd.

Mag ik een notaris kiezen voor afwikkeling testament?

Mijn man is overleden. Wij hebben beiden een testament. Ik kan niet zo goed overweg met de notaris die het testament heeft opgesteld. Ben ik nu op hem aangewezen voor de afwikkeling van de nalatenschap of kan ik ook een andere notaris kiezen?

 • Dat ligt eraan. Als de notaris in het testament is benoemd als executeur, dan zal hij de afwikkeling doen. Heeft uw man geen executeur aangewezen en heeft de notaris slechts het testament opgemaakt, dan kunt u zelf kiezen. In dat geval zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling. De erfgenamen zijn u en de kinderen van uw man. Samen neemt u alle beslissingen, maar het werkt handiger als iemand een volmacht krijgt om lopende zaken af te handelen. Dat kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander zoals een notaris. Desgewenst kan de gevolmachtigde erfgenaam advies inwinnen bij een notaris en het meeste zelf doen.

Heeft IOW-uitkering partner gevolgen voor mijn IOW?

Binnenkort stopt mijn WW-uitkering en krijg ik een IOW-uitkering. Mijn man ontvangt nu al een IOW-uitkering. Heeft zijn uitkering gevolgen voor de hoogte van mijn IOW-uitkering?

 • Nee. Bij de vaststelling van de hoogte van een IOW-uitkering (Inkomensvoorziening voor oudere werklozen) houdt het UWV alleen rekening met uw inkomen. Het inkomen van de partner wordt niet meegerekend. Ook het vermogen van beide partners, zoals spaargeld en eventueel een eigen huis, blijven buiten beschouwing. Een IOW-uitkering is maximaal 70 procent van het minimumloon. De regeling is tijdelijk en blijft – volgens de huidige regels – tot 2020 bestaan.

Kan ik eerder pensioen van mijn ex krijgen?

Ik ben gescheiden en bij de scheiding is afgesproken dat ik een deel van het pensioen van mijn ex krijg. Inmiddels heb ik de AOW-leeftijd bereikt, maar mijn ex nog niet. Kan ik alvast mijn deel van het pensioen ontvangen?

 • Waarschijnlijk niet. Normaal gesproken krijgt u uw deel van het pensioen op het moment dat de ex met pensioen gaat. Het pensioen loopt door zolang de ex leeft. Komt de ex te overlijden, dan hebt u mogelijk recht op een bijzonder partnerpensioen. Komt u te overlijden, dan krijgt de ex het volledige pensioen. Hierop had u bij de echtscheiding een uitzondering kunnen maken door voor conversie te kiezen. In dat geval waren uw rechten op uw deel van het pensioen en partnerpensioen omgezet in één eigen recht. Vervolgens had u zelf de ingangsdatum van het pensioen kunnen bepalen.

Mag je stiefkinderen zomaar onterven?

Ik ben enige jaren geleden gescheiden. Mijn toenmalige echtgenoot heeft mijn kinderen uit een eerdere relatie in zijn testament opgenomen. Nu hoor ik van hen dat hij een nieuw testament heeft laten opmaken waarin zij niet staan. Mag dat zomaar?

 • Ja, in principe wel. Normaal gesproken erven stiefkinderen niet van een stiefouder. Uw kinderen uit een eerdere relatie en uw ex zijn geen bloedverwanten. Met een testament kan iemand zijn stiefkind tot erfgenaam benoemen, zoals uw ex heeft gedaan, maar dat is ook weer terug te draaien door een ander testament te laten opmaken.

Wat te doen tegen extreem hoge waterrekening?

Mijn waterrekening is drie keer zo hoog als andere jaren. Ik heb het laten onderzoeken en nu blijkt dat de waterleiding flink lekt. Kan ik hiervoor mijn huisbaas aansprakelijk stellen?

 • Mogelijk. U kunt een hogere waterrekening alleen verhalen als de lekkage aan de verhuurder te wijten is, bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud of doordat de verhuurder het lek te laat heeft gerepareerd. Bovendien moet u kunnen aantonen hoe groot de schade is, bijvoorbeeld door de rekeningen van de afgelopen jaren te verzamelen.

Kan ik geld nalaten met een codicil?

Ik heb besloten enkele vrienden een geldbedrag na te laten. Kan ik dat met een codicil doen of moet ik naar de notaris om mijn testament te laten veranderen?

 • Met een codicil laat u spullen met een emotionele waarde na. Geld, maar ook een auto of een verzameling antiek, kunt u alleen met een testament nalaten. Er zit dus niets anders op dan weer naar de notaris te gaan.

Politie valt binnen. Wie betaalt de deur?

De politie heeft door een foute aanname mijn voordeur geforceerd. Ik heb een schade van €500. Wie is verantwoordelijk?

 • Als het echt een misverstand is en u hebt niets verkeerds gedaan, dan is de politie aansprakelijk en zal de politie de schade vergoeden. Het ligt geheel anders als u fout zit, bijvoorbeeld omdat u een hennepplantage had. Daartussen zit een grijs gebied, dat van geval tot geval wordt bekeken. Woont u in een huurhuis en valt u niets te verwijten, dan zal de verhuurder de deur laten herstellen en het achter de schermen met de politie verder afhandelen.

Plustelefoon: 0900-204 07 18

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

 • AOW
 • Pensioen
 • Erfrecht
 • Belastingen
 • Wonen
 • Ziektekostenverzekeringen
 • Sociale uitkeringen
 • Consumentenbelangen en andere onderwerpen over geld en recht.

Houd uw abonneenummer bij de hand (zie adresetiket). Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.
T 0900-204 07 18 (€1 per gesprek)

 

Bron(nen):