Geldkwesties juli/augustus 2017

Moet u een oude, geërfde schuld betalen? Krijgt u als AOW'er een ontslagvergoeding? En hoe ondersteunt u uw dochter? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Heeft een inwonende zus gevolgen voor mijn AOW?

Ik ontvang AOW en pensioen. Mijn zus wil bij mij komen inwonen. Heeft de komst van mijn zus gevolgen voor de hoogte van mijn AOW?

Ja. De SVB zal u en uw zus hoogstwaarschijnlijk als partners beschouwen. De SVB ziet u als samenwonend als u samen met iemand meer dan de helft van de tijd in een woning verblijft en de kosten van het huishouden deelt of voor elkaar zorgt. Met uw inwonende zus zult u hoogstwaarschijnlijk de kosten delen, en dan bent u voor de SVB partners. Het gevolg is dat uw AOW wordt verlaagd tot vijftig procent van het minimumloon. Als alleenstaande ontvangt u zeventig procent. Als uw zus AOW ontvangt, wordt dit ook vijftig procent. De enige manier om toch AOW voor een ­alleenstaande te ontvangen, is als uw zus op commerciële basis een kamer bij u gaat huren of kostganger bij u wordt.

Krijg ik pensioen van mijn overleden ex-man?

Ik ontvang van mijn ex-man een deel van zijn pensioen. Hij maakt het rechtstreeks aan mij over. Als hij komt te overlijden, hoe krijg ik dan het pensioen van mijn overleden ex?

Het pensioen van uw ex-man stopt als hij komt te overlijden. Mogelijk krijgt u wel een bijzonder partnerpensioen, maar alleen als uw man in zijn pensioenregeling een partnerpensioen op opbouwbasis had. In dat geval gaat al het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de scheiding naar de ex-partner, naar u dus, in de vorm van een bijzonder partnerpensioen. Kende uw mans pensioenregeling een partnerpensioen op risico-basis, dan is er geen bijzonder partnerpensioen. Het beste kunt u zich bij het pensioenfonds van uw ex-man melden.

Krijg ik als AOW’er een ontslagvergoeding?

Ik ben na mijn AOW een aantal jaren aan het werk gebleven, maar nu vindt mijn werkgever het genoeg. Hij wil mij ontslaan. Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Nee. Weliswaar zijn werkgevers verplicht om een werknemer een transitievergoeding te betalen bij ontslag, maar op die verplichting zijn uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is als een werknemer de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd heeft bereikt of na het behalen van deze leeftijd. Deze uitzondering wordt expliciet genoemd.

Is een testament zinvol?

Ik ben weduwe en heb geen kinderen. Is het voor mij zinvol om een testament te laten maken?

Mogelijk. Als u geen testament heeft, dan erft uw familie na uw overlijden alles. De bezittingen van uw overleden echtgenoot, die u als langstlevende van hem heeft geërfd, komen daardoor bij uw familie terecht. Zijn eigen familie krijgt niets. Wilt u dat niet, en wilt u dat de familie van uw overleden man ook erft, dan heeft u een ­testament nodig.

Hoe ondersteun ik mijn dochter?

Mijn dochter heeft na het ­overlijden van haar man een zeer bescheiden inkomen. Zij kan geen bijstand krijgen, omdat ze een eigen huis heeft. Ik wil haar graag helpen, maar ik wil
haar niet voortrekken boven mijn twee andere kinderen. Hoe kan ik dit aanpakken?

U kunt uw dochter iedere maand geld schenken en ­afspreken dat dit te zijner tijd ­verrekend wordt met de erfenis. In feite krijgt uw dochter dan ­vanaf nu iedere maand een ­voorschot op haar erfenis. U kunt uw ­dochter tot maximaal €5320 per jaar belastingvrij schenken. Ook kunt u uw dochter, als ze nog geen 40 jaar oud is, eenmalig €25.526 belastingvrij schenken.
U kunt dit laatste bedrag verhogen tot €100.000 op voorwaarde dat uw dochter het meerdere ­gebruikt voor het eigen huis, bijvoorbeeld de aflossing van de eigenwoningschuld. Schenkt u meer, dan moet uw dochter schenkbelasting betalen.

Moeten we een oude, geërfde schuld betalen?

De moeder van mijn man is ­overleden. Zijn vader was al eerder overleden. Nu claimt een kennis dat mijn schoonouders vijftien jaar geleden geld van hem hebben geleend. Hij wil die lening nu uit de erfenis ontvangen, maar hij heeft geen bewijs van de lening. Moeten we het geld uitkeren?

Nee. U hoeft niet uit te keren als er geen bewijs is en als het ook niet aannemelijk is dat uw schoonouders geld hebben ­geleend. Een schuldeiser moet kunnen aantonen dat zijn claim terecht is. Niet andersom.

Wat kan ik tegen overlast door bomen doen?

De boom van de buren geeft veel overlast. Vanwege de takken boven onze tuin hebben we weinig zon en in de herfst ligt de tuin vol met bladeren die van de boom vallen. Kan ik hier iets tegen doen? Mag ik zelf de boom snoeien?

Ja en nee. U kunt beter niet meteen de snoeischaar pakken. Stap eerst op uw buren af, leg uit dat u overlast ondervindt en vraag of zij de boom willen snoeien. Doen zij niets, dan stelt u de vraag nogmaals schriftelijk. Geef in uw brief of e-mail een termijn, bijvoorbeeld zes weken, waarbinnen ze de boom moeten snoeien. Schrijf ook dat u het na die termijn zelf gaat doen. Doen de buren dan nog niets, dan mag u zelf de takken boven uw grond afknippen. Als u een tuinman het werk laat doen, moet u dat zelf betalen. Wilt u de kosten op uw buren verhalen, dan moet u in het ergste geval naar de rechter. Als u en uw buren een woning huren van dezelfde huiseigenaar, kunt u de verhuurder inschakelen. U kunt een beroep doen op uw woongenot, en de verhuurder kan vervolgens uw buren aanspreken zich als goed huurder te gedragen.

Plustelefoon: 0900-204 07 18

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

  • AOW
  • Pensioen
  • Erfrecht
  • Belastingen
  • Wonen
  • Ziektekostenverzekeringen
  • Sociale uitkeringen
  • Consumentenbelangen en andere ­onderwerpen over geld en recht.

Hou uw abonneenummer bij de hand (zie adresetiket). Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. T 0900-204 07 18 (€1 per gesprek)

Dit artikel is eerder verschenen in Plus Magazine juli/augustus 2017. Nog geen abonnee van Plus Magazine? Abonnee worden doet u in een handomdraai!

Bron(nen):