Geldkwesties juni 2017

Wanneer krijgt u recht op overpad? Kunt u de erftaks over een huis verlagen? En waar moet u van rondkomen als uw partner komt te overlijden? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Kan ik de erftaks over een huis verlagen?

Ik heb het huis van mijn ouders geërfd en moet nu erfbelasting betalen. De erftaks wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Maar de WOZ- waarde is hoger dan het bedrag waarvoor ik het huis denk te kunnen verkopen. Kan ik verlaging van de erfbelasting krijgen?

Mogelijk. U bent in de loop van het jaar eigenaar geworden van het huis. Daardoor kunt u nu alsnog bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Soms stuurt de gemeente op eigen initiatief een nieuwe WOZ- waardebeschikking. Zo niet, dan vraagt u de gemeente om een nieuwe. Vindt u de WOZ-waarde te hoog? Maak dan binnen zes weken bezwaar. Indien de gemeente dit bezwaar afwijst, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Als u een lagere WOZ-waarde krijgt, betaalt u minder erfbelasting.

Tot wanneer krijg ik de AOW-partnertoeslag?

Ik ben al enige jaren gepensioneerd, mijn vrouw nog niet. Voor haar ontvang ik een AOW-partnertoeslag. Tot wanneer loopt die toeslag?
 
In principe krijgt u de partnertoeslag totdat uw vrouw de AOW-leeftijd bereikt en zelf AOW gaat ontvangen. De toeslag stopt ook als uw vrouw voor die tijd een eigen inkomen krijgt boven de inkomensgrens; deze grens is iets minder dan €1400 bruto per maand voor inkomsten uit arbeid, en ruim €750 voor overige inkomsten zoals een pensioen of uitkering. Komt haar inkomen langer dan drie maanden boven  de grens, dan wordt de AOW- partnertoeslag definitief stopgezet.
 

Heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Mijn moeder is overleden. De enige erf genamen zijn mijn broer en ik. Zijn wij verplicht een verklaring van erfrecht aan te vragen?
 
Met een verklaring van erfrecht toont u aan dat u recht hebt op het banktegoed van uw moeder. Het is geen wettelijke verplichting, maar de kans is heel groot dat de bank de rekening van uw moeder blokkeert zodra u het overlijden meldt. U kunt dan geen geld overmaken en de erfenis niet afwikkelen. Banken vragen níet om zo’n verklaring als er een langstlevende partner is, er geen testament is én er minder dan  €100.000 op de rekening staat.  Dit zijn richtlijnen; iedere bank mag ervan afwijken. Voor een verklaring van erfrecht moet u naar de notaris. 
 

Heeft mijn vriendin recht op mijn partnerpensioen?

Mijn vriendin en ik hebben een latrelatie. Over enkele jaren ga ik met pensioen. Ik wil graag regelen dat zij een partnerpensioen krijgt als ik kom te overlijden. Kan dat?

Dat wordt moeilijk. De meeste pensioenfondsen hebben als voorwaarde voor een partnerpensioen dat de partners getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samen wonen.  In uw geval is het een mogelijkheid om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan en tóch apart te blijven wonen – u bent namelijk niet verplicht om samen te wonen. Groot nadeel van die oplossing is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u dan per definitie als partners beschouwt, waardoor u allebei de lagere AOW-uitkering voor gehuwden krijgt in plaats van de AOW voor alleenstaanden. 

Waar moet ik van rondkomen als mijn man komt te overlijden?

Mijn man heeft AOW en een aanvullend pensioen, ik ben nog niet gepensioneerd. Stel dat hij overlijdt, welk inkomen kan ik dan verwachten?
 
Het pensioenfonds dat nu het bedrijfspensioen aan uw man uitkeert, zal hoogstwaarschijnlijk een partnerpensioen aan u gaan uitkeren. Hoe hoog dat is, kunt u bij dit pensioenfonds navragen. Een Algemene Nabestaandenuitkering (Anw) van de overheid ontvangt u alleen als u een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar of als u minimaal 45 procent arbeidsongeschikt bent. Zolang u zelf nog geen AOW ontvangt, zal uw inkomen dus niet heel hoog zijn. Mogelijk moet u interen op uw spaargeld of werk gaan zoeken. Als dit niet mogelijk is, kunt u een beroep doen op de bijstand.
 

Wanneer krijg je recht van overpad?

Wij lopen al jaren over het pad van de buren naar onze achtertuin. Voor zover ik weet, staat hierover niets op papier. Kunnen we officieel recht van overpad krijgen? En per wanneer?
 
Als u niet beter weet dan dat u recht van overpad hebt, en u de grond te goeder trouw ook zo gebruikt, dan is er na tien jaar sprake van ‘verjaring’: de situatie heeft zo lang bestaan dat er automatisch een recht van overpad is ontstaan. In andere gevallen, bijvoorbeeld als u niet zeker wist of er recht van overpad is, krijgt u het recht van overpad na twintig jaar.
 

Zal ik AOW voor alleenstaanden aanvragen?

Mijn man is al enige tijd opgenomen in een zorginstelling. Het ziet er niet naar uit dat hij nog terug naar huis komt. Is het verstandig om bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een AOW voor alleenstaanden voor ons beiden aan te vragen?
 
Dat ligt eraan. Op dit moment ontvangt u allebei een AOW- uitkering voor gehuwden, plus een bedrijfspensioen. Uw man betaalt voor het verzorgingshuis de lage eigen  bijdrage. Die bijdrage is 12,5 procent van het bijdrage-plichtig inkomen, dat bestaat uit zijn inkomen plus 8 procent van het spaargeld. De lage eigen bijdrage is maximaal €842,80 per maand. Als u een AOW voor alleenstaanden aanvraagt, krijgt u allebei een hogere AOW-uitkering. Maar, heel belangrijk, uw man gaat dan wel de hoge eigen bijdrage betalen. Die bijdrage is bijna zo hoog als zijn gehele inkomen plus 8 procent van het spaargeld, met een maximum van €2312,60 per maand. Daarnaast zijn er mogelijk ook gevolgen voor de zorg- en/of huurtoeslag. Reken het daarom goed na en denk vooral aan de eigen bijdrage. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) kunt u een proef berekening maken. Goed om te weten: als u kiest voor een alleenstaanden-AOW in plaats van een AOW voor gehuwden,  kan dat later niet meer  worden terug gedraaid.
 

Plustelefoon: 0900-204 07 18

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

  • AOW
  • Pensioen
  • Erfrecht
  • Belastingen
  • Wonen
  • Ziektekostenverzekeringen
  • Sociale uitkeringen
  • Consumentenbelangen en andere onderwerpen over geld en recht.

Hou uw abonneenummer bij de hand (zie adresetiket). Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. T 0900-204 07 18 (€1 per gesprek)

Dit artikel is eerder verschenen in Plus Magazine juni 2017. Nog geen abonnee van Plus Magazine? Abonnee worden doet u in een handomdraai!

Bron(nen):