Heeft inwonen zoon gevolgen voor AOW?

Onze zoon wil tijdelijk bij ons komen inwonen. Heeft dat gevolgen voor onze AOW?

Nee. In de eerste plaats zijn u en uw man getrouwd, zodat u voor beiden vijftig procent van het nettominimumloon ontvangt. Bij een eventuele korting zou het om de twintig procent gaan die een alleenstaande extra krijgt. In de tweede plaats is het nieuwe plan om een kostdelersnorm in de AOW in te voeren in de ijskast gezet. De huidige stand van zaken is dat de invoering is uitgesteld tot 1 januari 2018. Het is nog maar de vraag of uw zoon dan nog bij u inwoont. Op dit moment hoeft u zich dus geen zorgen te maken.