Houd ik mijn huurtoeslag?

Vraag van de week

In december vorig jaar is mijn moeder overleden. Tien jaar eerder overleed mijn vader. Zijn erfenis heb ik nog niet gekregen omdat mijn moeder over alles mocht blijven beschikken. Nu moeder is overleden, ga ik wel de erfenis van vader (€50.000) en moeder (€60.000) ontvangen. Heeft dat gevolgen voor mijn huurtoeslag? En als dat zo is heb ik de afgelopen tien jaar wel terecht huurtoeslag ontvangen?

Voor de huurtoeslag is - naast de huur en het inkomen - het vermogen dat u op 1 januari van het toeslagjaar bezit van belang. Toen uw vader overleed, mocht moeder over de gehele nalatenschap blijven beschikken en was uw (niet-opeisbare vordering) erfdeel gedefiscaliseerd. Dit betekent dat moeder het gehele vermogen inclusief de niet-opeisbare vorderingen opgaf in box 1 (de eigen woning) en box 3. U hoefde niets op te geven. U heeft dus terecht de afgelopen tienjaar huurtoeslag ontvangen wanneer uw vermogen op 1 januari steeds minder was dan het vrijgestelde vermogen in box 3.

Nu moeder is overleden en zowel de erfenis van vader als die van moeder vrijvalt, moet u volgend jaar het vermogen dat u had op 1 januari 2021 opgeven. Waarschijnlijk heeft u de erfenissen op die datum nog niet ontvangen, maar naar verwachting in de loop van 2021 wel. Omdat uw vermogen op 1 januari 2021 groter is dan het voor de huurtoeslag vrijgestelde vermogen in 2021 (€31.340) vervalt uw huurtoeslag voor 2021. Ontvangt u nog steeds huurtoeslag dan kunt u deze via toeslagen.nl stopzetten of afwachten tot de Belastingdienst de teveel ontvangen huurtoeslag terugvraagt.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.