Is een traplift nu wel of niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Omdat ik inmiddels zo slecht ter been ben dat ik de trap in mijn huis niet meer zelf kan op- en aflopen, overweeg ik om een traplift te laten plaatsen. Een tijdje terug las ik op de site van de Belastingdienst dat ook in 2014 een traplift nog steeds een hulpmiddel is dat in aanmerking komt voor aftrek in de aangifte inkomstenbelasting. Nu vertelde mijn buurman mij dat dit niet klopt. Kunt u mij meer duidelijkheid geven?

Met ingang van 2014 zijn er verschillende dingen veranderd met betrekking tot de aftrekbaarheid van hulpmiddelen. Tot 2014 werd een traplift aangemerkt als een ander (dan farmaceutisch) hulpmiddel. Evenals bijvoorbeeld woningaanpassingen waren deze hulpmiddelen tot die datum aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Met ingang van 2014 is er uitdrukkelijk voor gekozen om een aantal specifiek benoemde hulpmiddelen van aftrek uit te sluiten. Het gaat daarbij om hulpmiddelen waarvan zonder meer vaststaat dat daarvoor een aanvraag op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden gedaan. Kort gezegd leidt dit ertoe dat voor alle uitgaven voor aanpassing aan, in of om een woning met ingang van 2014 aftrek niet meer mogelijk is.

Gebleken is dat dit in de maand januari van dit jaar dit niet helemaal duidelijk op de site van de Belastingdienst heeft gestaan. Binnen de Tweede Kamer zijn hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris van financiën. Uit de antwoorden die daarop zijn gegeven, blijkt voor u helaas duidelijk dat een en ander niet zal luiden tot een ander standpunt.

N.B. Voor meer informatie over de aanvraag van een traplift binnen de Wmo: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/hulp-en-ondersteuning-wmo

4 Comments

Door g.otten (niet gecontroleerd) op do, 4-4-2019 - 20:28

ik heb op 13/7 een traplift geinstaleerd gekregen en compleet zelf betaald, aangezien ik niet in aanmerking kwam via de gemeente en op doktersadvies wel een traplift nodig had. Nu wil de belastingdienst de aftrekpost niet accepteren over 2013, ondanks dat de heer Omzigt en Mevr. keijzer vragen hierover hebben gesteld aan dhr. Wiebes. Toch wordt in hoger beroep nog steeds gezegd dat ik geen recht heb op de aftrekpost in 2013. Wie helpt mij uit de brand ?

Door Gerrit Nieuwenhuis (niet gecontroleerd) op ma, 8-10-2018 - 20:29

De belastingdienst is er gemakshalve maar vanuit gegaan dat de WMO wel een vergoeding zal opleveren. Maar als de traplift WEL noodzakelijk is en NIET door de WMO wordt vergoed, hoe zit het dan met de aftrekbaarheid? Vormt een bijdrage uit de WMO dan ook een belaste uitkering? Zo niet is er dan geen sprake van een grove rechtsongelijkheid?

Door Gerrit Nieuwenhuis (niet gecontroleerd) op ma, 8-10-2018 - 20:27

De belastingdienst is er gemakshalve maar vanuit gegaan dat de WMO wel een vergoeding zal opleveren. Maar als de traplift WEL noodzakelijk is en NIET door de WMO wordt vergoed, hoe zit het dan met de aftrekbaarheid? Vormt een bijdrage uit de WMO dan ook een belaste uitkering? Zo niet is er dan geen sprake van een grove rechtsongelijkheid?

Door Gea de boer (niet gecontroleerd) op di, 21-11-2017 - 15:11

Aftrek van de belasting is helaas niet meer mogelijk. Wel kunt U voor de vergoeding van hulpmiddelen een beroep doen op de wmo https://www.trapliften-traplift.nl/traplift-vergoeding-2016/ Ze zullen dan kijken naar inkomsten, leeftijd en hulpvraag en dan als er recht op is een traplift vergoeding geven.