Kunnen we de WOZ-waarde verlagen?

Mijn vader is overleden en mijn broer en ik hebben het ouderlijk huis geërfd. Ik wil er gaan wonen. Voor de erfbelasting moeten wij de WOZ-waarde opgeven. Ik vind die aan de hoge kant. Zijn er mogelijkheden om die waarde naar beneden te krijgen?

Mogelijk. Voor de aangifte erfbelasting kunt u kiezen voor de WOZ-waarde van 2015 en de WOZ-waarde van volgend jaar. De eerste is al bekend, de tweede krijgt u begin 2016 te horen van de gemeente. De peildatum van die WOZ-waarde is 1 januari 2015. Voor de erfbelasting vult u nu de WOZ-waarde 2015 in. Als later blijkt dat de WOZ-waarde 2016 lager is, kunt u nog bezwaar maken tegen de erfbelasting en wordt de aanslag verminderd. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde 2016, dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken.