Mag ik rood staan bij een hypotheek?

Ik moet van mijn hypotheekadviseur mijn mogelijkheid tot rood staan opzeggen, voor ik een hypotheek mag afsluiten. Waarom?

Ik sta bijna nooit rood, maar ik heb wel de mogelijkheid daartoe. Nu wil ik een hypotheek afsluiten, en moet ik van mijn hypotheekadviseur de mogelijkheid opzeggen! Waarom?

Net zoals een 'echte' lening is een doorlopend krediet van invloed op uw mogelijkheid om een hypotheek te krijgen. De rentelasten van een lening gaan ten koste van uw draagkracht, en daarom mag u minder voor de hypotheek lenen. Als u een maximale hypotheek probeert af te sluiten, die de grenzen van uw draagkracht nadert, dan kan de lening zelfs reden zijn om de hypotheek te weigeren.

Een mogelijk tot rood staan of doorlopend krediet rekenen hypotheekverstrekkers ook als een lening. Of u die gebruikt of niet, doet er niet toe. De bank kijkt alleen naar uw gegevens bij het BKR (Bureau Kredietregistratie). Daar is niet zichtbaar of u het krediet benut of niet. Bovendien biedt de faciliteit u sowieso de mogelijkheid om van de ene op de andere dag het maximale bedrag van het krediet te lenen. Dat is eigenlijk al te gevaarlijk.

Hoe streng kredietverstrekkers precies zijn op dit soort kredieten, is enigszins onvoorspelbaar. Uw hypotheekadviseur kan u daarom aanraden uit voorzorg uw kredietfaciliteiten op te zeggen. Dan hoeft u niet onaangenaam verrast te worden met een afwijzing van uw hypotheekaanvraag.

Als u de hypotheek eenmaal heeft, kunt u het rood staan of doorlopend krediet opnieuw aanvragen. Het toetsen van uw draagkracht is nu de verantwoordelijkheid van de verstrekkers van de lening of het rood staan. Hypotheken die u heeft uitstaan, zijn voor die verstrekkers overigens niet zichtbaar: ze staan niet in het kredietregister.

Welke kredieten vallen er bij mij onder?

Rood staan (ook wel rekening-courantkrediet), doorlopend krediet of een creditcard met gespreide betaling kunnen allemaal als lening bij het BKR zichtbaar zijn. Dat is niet in alle gevallen zo. Het rood staan bij de Postbank (girokwartaalkrediet) wordt bijvoorbeeld niet geregistreerd, omdat het negatieve saldo niet langer dan drie maanden mag bestaan: zulke kortlopende leningen worden niet geregistreerd.

Om te controleren welke lening voor u geregistreerd staan, gaat u naar de bank. Daar vraagt u naar de consumentenfolder 'Wat doet BKR voor mij?' Daaraan zit een aanvraagformulier. Het ingevulde formulier levert u in en u betaalt € 4,50. U moet zich legitimeren. Van het BKR krijgt u dan binnen vijf dagen een overzicht van alle kredieten die op uw naam staan geregistreerd.

Meer informatie: www.bkr.nl