Opstalverzekering ondergeschoven kindje

Veel huiseigenaren weten niet precies wat wel en niet onder de dekking van hun opstalverzekering valt. Meer dan de helft weet niet of een tijdelijk onderkomen bij brand onder de polisvoorwaarden valt. Iets minder dan de helft weet niet of tuinherstel is gedekt. Ook weten veel huiseigenaren niet of wijzigingen aan de woning automatisch zijn meeverzekerd.

Dat meldt de Vereniging Eigen Huis op basis van een eigen onderzoek. Eigen Huis wijst erop dat financiële risico's bij schade aan het huis veel groter zijn dan bij schade aan bijvoorbeeld de auto. Huiseigenaren denken dat de kans klein is dat ze ooit gebruik moeten maken van de opstalverzekering. Daarom is de hoogte van de premie vaak doorslaggevend bij de keuze van de verzekering en niet de polisvoorwaarden.

Verzakking
Bijna de helft van de huiseigenaren heeft geen idee of de opstalverzekering uitkeert bij schade door overstroming. Twee derde weet niet of verzakking van de fundering is gedekt. Slechts een op de vijf weet dat deze twee gebeurtenissen niet worden gedekt.

Overstroming en verzakking veroorzaken vaak forse schade die veel huiseigenaren niet kunnen opbrengen. Deze schade is vrijwel nooit gedekt op de opstalverzekering. Eigen Huis vreest dat deze schade door klimaatverandering steeds vaker zullen voorkomen. Zij heeft daarom in Den Haag aandacht gevraagd voor deze onverzekerbare risico's.