Tijdelijk lagere huur bij lager inkomen

Als het inkomen plotseling daalt, kan de huur tijdelijk omlaag. Verhuurders kunnen huren tijdelijk verlagen of bevriezen, maar de huurder moet daar zelf om vragen. Dit is geregeld in de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting, die is aangenomen door de Eerste Kamer.

De tijdelijk huurkorting kan maximaal drie jaar duren. Daarna mag de verhuurder de huurprijs weer terugbrengen naar de oorspronkelijke huurprijs. De jaarlijkse huurverhogingen tijdens de periode van huurkorting komen daar nog bovenop. De verhuurder mag de gekregen huurkorting niet terugvragen.

Tijdelijke huurkorting kan ook worden aangevraagd voor een nieuwe woning. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een verhuizing naar een duurdere woning van dezelfde verhuurder. Op verzoek van de huurder kan de aanvangshuur tijdelijk lager zijn. In drie jaar tijd gaat de huur dan in stappen omhoog naar de huur die de verhuurder op het oog had.

Weigeren
De verhuurder is niet verplicht tijdelijke huurkorting te verlenen als de huurder een verzoek indient. De korting is dus niet af te dwingen. Zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders en vastgoedbeleggers kunnen gebruik maken van de nieuwe wet. Aedes, de koepel van woningcorporaties, is positief over de nieuwe wet.