Wie betaalt de uitvaart?

Onze moeder is nooit rijk geweest en nu zij overleden is, is er weinig geld beschikbaar voor de uitvaart. Vroeger heeft ze het wel eens gehad over een verzekering, maar we kunnen in haar papieren niets terugvinden. Wie betaalt nu de uitvaart?

Volgens de wet zijn de naasten verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Hieronder verstaat het Burgerlijk Wetboek: ouders, kinderen en behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders. Dit betekent dat u als kinderen hoe dan ook aangesproken zult worden voor de kosten van de uitvaart. 

Als u inderdaad geen uitvaartpolis kunt vinden tussen de papieren van uw moeder dan kunt u de Vereniging van Verzekeraars vragen om voor u uit te zoeken of moeder een uitvaartpolis had en bij wie deze loopt (070-333 85 00 of www.verzekeraars.nl).
Mocht moeder een uitvaartverzekering hebben, dan kan dat een sommenverzekering of een naturaverzekering zijn. Bij een sommenverzekering is een bepaald bedrag beschikbaar. Bij een naturaverzekering is vastgelegd welke diensten wel en niet verzekerd zijn. 

Blijkt er geen verzekering te zijn of dekt die onvoldoende de kosten, dan moeten de kosten uit de nalatenschap van moeder worden betaald. Is ook die niet voldoende om alle kosten te dekken, dan moeten de verschillende naasten de kosten voor hun rekening nemen.
Had moeder toch voldoende geld en zelfs zoveel dat er erfbelasting verschuldigd is, dan is het goed om te weten dat de kosten van de uitvaart in mindering kunnen worden gebracht op de waarde van de nalatenschap. Niet alle kosten komen overigens voor aftrek in aanmerking. 

Aftrekbaar zijn: de kosten van de uitvaart, het graf of een urn en de grafbedekking. Ook kosten die voor en na de uitvaart zijn gemaakt en daarmee in verband staan, mag u aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van het overlijden in een advertentie, rouwkaarten en bloemen of de dankbetuigingen achteraf. Daarnaast is de grafsteen aftrekbaar (niet het onderhoud of versieringen). Hiervoor geldt dat u slechts de kosten mag aftrekken die in verhouding staan tot de ’stand’ en het vermogen van de overledene.

N.B. Vraag in alle gevallen aan de verzekeringsmaatschappij of u vrij bent om naar iedere willekeurige uitvaartondernemer te gaan of dat u beperkt bent tot een aantal gecontracteerde ondernemers. Kiest u ondanks een eventuele beperking voor een andere ondernemer, dan krijgt u vaak minder uitgekeerd dan waarvoor u verzekerd was.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).