Angst voor watersnood kan 200 miljard kosten

Stel dat potentiële huizenkopers de risico's van bijvoorbeeld een overstroming zouden meewegen bij de aan- en verkoop. Wat zouden dan de gevolgen zijn? De totale waardevermindering van woningen in een risicogebied kan oplopen tot 200 miljard euro, zo becijferde Calcasa. Dat gaat niet om de schade aan huizen als de ramp optreedt, maar om daling van de waarde vanwege de dreiging.

In Nederland lopen 5,6 miljoen woningen een risico op overstroming. Door alle waterstaatkundige werken wordt het risico op overstroming nu als klein gezien. Het effect op woningprijzen is daardoor verwaarloosbaar.  Als er door klimaatverandering lokale overstromingen of 'bijna-overstromingen' komen, dan wordt het risico op overstromingen hoger ingeschat. De 5,6 miljoen woningen die kunnen overstromen hebben een gezamenlijk waarde van 1.740 miljard euro. Bij een waardedaling tussen de 2,5 en 10 procent is dat een waarde-effect van 44 tot 174 miljard euro.

Aardbevingen

De 1,5 miljoen woningen in aardbevingsgebied (Groningen en zuidoost-Nederland) hebben een waarde van 429 miljard euro. Bij een waardedaling tussen de 2,5 en 10 procent is het potentiële waardeverlies 11 tot 43 miljard. De woningen in gebieden met bosbrandgevaar zijn 22 miljard euro waard. Bij dezelfde waardedaling als bij overstromingen en aardbevingen kan dat leiden tot een waardeverlies tussen de 0,6 en 2,2 miljard euro.

Benieuwd welke opstalverzekering het voordeligste is? Vergelijk gratis en onafhankelijk bijna alle opstalverzekeringen

Bron: Calcasa