Belastingdienst blundert met AOW-leeftijd

AOW op je 65ste? De Belastingdienst denkt van wel

Veel (toekomstige) 65-jarigen hebben ten onrechte een brief ontvangen van de Belastingdienst. Hierin konden zij lezen dat zij de AOW-leeftijd hebben bereikt of zullen bereiken.

Vanaf 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd geleidelijk verhoogd. In 2018 staat de teller op 66 jaar, en betreft dus mensen geboren in 1952. Toch kregen veel mensen een tegenstrijdig bericht. De Belastingdienst was de verhoging van de AOW-leeftijd namelijk vergeten, en stuurde daarom mensen uit 1953 een brief met de melding dat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of binnenkort zullen bereiken.

De langverwachte woorden

In de brief troffen de geadresseerden de volgende zin aan: ‘U bereikt in 2018 de AOW-leeftijd, of u hebt deze leeftijd in het voorafgaande jaar bereikt.’ Een regel die doorgaans het begin inluidt van een nieuwe levensfase, zorgde in dit geval voor veel verwarring.

Een woordvoerster van de Belastingdienst heeft de fout bevestigd. In december 2017 en januari 2018 zijn door een aantal menselijke fouten brieven verstuurd aan belastingplichtigen uit 1953. Na het ontdekken van de fout heeft de Belastingdienst direct een bericht geplaatst op haar website en werkt hard om de gevolgen van deze fout te herstellen. Ontvangers van de eerdere brief kunnen in ieder geval een excuusbrief verwachten, en mogelijk ook een voorlopige aanslag.

Bron(nen):