Claim het geld waar u recht op hebt

Getty Images

Sinds anderhalf jaar bestaat de site www.rechtopgeld.nl. Je krijgt daar, na het beantwoorden van een tiental simpele vragen, in één seconde een lijstje te zien met toeslagen, vergoedingen, aftrekposten en andere aanvullingen op het inkomen waar je mogelijk recht op hebt.

Je kunt meteen doorklikken naar de instanties waar je een aanvraag kunt indienen. Ook krijg je, afhankelijk van je woonplaats, tips over lokale voordeeltjes zoals een kortingspas.

De site is een particulier initiatief, zonder winstoogmerk en zonder één cent subsidie gemaakt door ir. R.B. van Leeuwen. 'Om mensen een handje te helpen die recht hebben op geld, maar dat niet weten'. Steengoed idee, want van de huishoudens die in voorgaande jaren recht hadden op huurtoeslag, maakte 27 procent dit recht niet te gelde. Van een tegemoetkoming in de schoolkosten werd door 37 procent van de rechthebbenden geen gebruikgemaakt.

Bij de regelingen voor huishoudens met de laagste inkomens maakte 45 procent geen gebruik van de kwijtschelding van lokale heffingen, 68 procent vroeg geen aanvullende bijstand aan (bij een laag loon of pensioen) en 54 procent liet de zogeheten langdurigheidstoeslag onbenut.

De overheid vroeg daarom aan het Nibud en StimulanSZ, (een kennis- en adviescentrum voor gemeentes) ook zo'n site te maken. Een gemiste kans dat zij de kennis en ervaring van 'rechtopgeld' onbenut lieten, en met subsidie van Sociale Zaken het wiel nog eens fijn gingen uitvinden.

Onlangs presenteerden zij hun site: www.berekenuwrecht.nl. Ook daar kunnen mensen bekijken of ze in aanmerking komen voor tegemoetkomingen én berekenen wat deze regelingen hen opleveren. Het is een typische overheidssite geworden. Dus met formeel taalgebruik en niet al te klantvriendelijk. De vragen over het inkomen zijn niet makkelijk. Als je alles zonder één foute spatie invult na een best ingewikkelde instructie, presenteert de site een lijst regelingen. Óók die waar je geen recht op hebt! Als je invult geen kinderen te hebben komt er een verhaal over kinderbijslag en tegemoetkoming schoolkosten, waarna blijkt dat je recht hebt op wel nul euro. Met de link waar je die nul euro kunt aanvragen. Sjonge.

Hadden de makers niet kunnen organiseren dat je zo'n non-uitslag níet te zien krijgt? Je moet je op deze manier onnodig door lastige taal heenwerken. Terwijl bekend is dat zich onder de groep mensen die het geld laat liggen veel laaggeletterden bevinden. Verder is berekenuwrecht.nl nog niet af. Je kunt uit maar acht woonplaatsen kiezen. De rest van Nederland 'moet nog even geduld hebben'. Bij die acht gemeenten moet je alles weer opnieuw invullen: je inkomen, geboortedatum, kindertal. Ga anders bij béide sites kijken. Bij www.rechtopgeld.nl krijg je sinds kort ook informatie over consumentenkwesties, treinvertragingen en annuleringen van vliegreizen. Want ook dan heb je vaak recht op geld.

Kijk verder:

De goede, particuliere site over het geld waar u recht op hebt: www.rechtopgeld.nl

De slechte overheidssite over het geld waar u recht op hebt: www.berekenuwrecht.nl

Auteur 
  • Marieke Henselmans