Doorwerken na uw AOW? Zo werkt het

Als u wilt doorwerken na het bereiken van uw AOW-leeftijd, moet u met een aantal zaken rekening houden. De regels voor werkende AOW’ers verschillen namelijk van de regels voor andere werknemers.

Allereerst is het belangrijk om te weten wat er in uw cao of arbeidsovereenkomst staat over de AOW-leeftijd. Staat in uw (collectieve) arbeidsovereenkomst dat uw contract op dat moment automatisch eindigt? Maar wilt u toch blijven doorwerken? Overleg dan met uw werkgever over een nieuw contract. De loonafspraken die u in dit geval maakt, mogen afwijken van de cao. Staat in uw cao dat doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan? Dan loopt uw contract ook na uw 65e gewoon door.

Geen gevolgen voor uitkering

U ontvangt vanaf de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt een AOW-uitkering. Ook als u na dat moment doorwerkt, en dus inkomen uit een baan heeft, heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.

Vanaf het moment dat u recht heeft op AOW, hoeft uw werkgever geen premies meer te betalen voor de werkloosheidswet (WW), de Ziektewet, de AOW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO en WIA). Als u een nieuw contract afsluit na het bereiken van de AOW-leeftijd, is de werkgever niet meer gebonden aan het minimumloon. Heeft u een vast contract? Dan houdt u bij ziekte nog wel recht op doorbetaling van uw loon door uw werkgever. AOW’ers zijn niet meer verzekerd volgens de Ziektewet. Dat betekent dat AOW’ers met een tijdelijk contract of een uitzendcontract geen uitkering meer ontvangen als ze ziek worden.

Regeerakkoord nieuwe kabinet: doorwerkbonus

Het nieuwe kabinet wil een doorwerkbonus instellen voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. Deze groep kan zo sparen om de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd te compenseren. Met de bonus kunnen werknemers met een laag inkomen eerder met pensioen, zonder dat zij er financieel op achteruit gaan. Het nieuwe kabinet moet dit plan nog voorleggen aan de Tweede en Eerste Kamer. Pas als die ermee hebben ingestemd, gaat de doorwerkbonus gelden.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/aowAdvertisement

Auteur 
  • Redactie
Bron 
  • Ministerie van SZW