Erfgenamen of legatarissen?

Vraag van de week

Getty Images

Ik heb geen partner of kinderen en wil een testament laten maken waarin ik mijn nalatenschap verdeel. Omdat ik niemand van mijn goede vrienden een bijzondere positie wil geven, wil ik mijn nalatenschap in legaten verdelen, kan dat?

Nee, er moet tenminste een erfgenaam zijn. Dat komt omdat iemand de nalatenschap moet afwikkelen én omdat legaten schulden zijn in de nalatenschap; iemand zal die schulden moeten voldoen. Die iemand kan alleen een erfgenaam zijn. De positie van de erfgenaam is dat hij – als er geen executeur benoemd wordt - de nalatenschap afwikkelt. Dus kort gezegd, de woning verkoopt op opzegt en andere verplichtingen beëdigt, het beheer over de bankrekening voert en alle schulden voldoet. Legatarissen hoeven alleen maar te wachten tot hetgeen waar ze recht op hebben, afgegeven wordt. Voor spullen is dat direct en geldbedragen zijn na zes maanden opeisbaar.

Omdat u niemand een bijzondere positie wilt geven, kunt u hen dus alleen allemaal tot erfgenamen benoemen. Zij zijn dan allemaal gelijk en moeten samen de nalatenschap afwikkelen. In die situatie is het aan te raden om een executeur te benoemen die de nalatenschap namens de erfgenamen afwikkelt. Gunt u bepaalde personen bepaalde zaken dan kan dat vervolgens alleen per legaat en heeft deze persoon weer een bijzondere positie.

Om uw doel te bereiken, kunt u er ook voor kiezen om een goed doel als erfgenaam te benoemen en de personen die u van u iets uit uw nalatenschap gunt allemaal een legaat toe te kennen. Neemt u in uw testament op dat de legatarissen tezamen niet meer erven dan bijvoorbeeld 80% van de netto nalatenschap, dan blijft er voor erfgenaam waarschijnlijk nog wat over en zijn de goede vrienden wel allemaal gelijkwaardig gebleven. 

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.
 

Auteur 
  • Nico van Scheijndel