Gebit verzekeren tegen ernstig ongeluk?

Hoe verzeker ik mijn gebit tegen ernstige ongelukken?

Getty Images

Een vriend van me kwam voor enorme tandartskosten te staan, nadat hij bij het sporten een hockeystick vol in zijn mond

kreeg. Hoe verzeker ik me het beste voor dit soort ongelukken?

In het geval er iemand schuldig is, kunt u het geld natuurlijk op zijn WA-verzekering verhalen. Die verzekering dekt vaak niet ingeval van sport. In dit geval zal de ander het geld uit eigen zak moeten betalen.

Soms hebben verenigingen ook ongevallen- een aansprakelijkheidsverzekeringen voor hun leden.

Maar er zijn allerlei andere ongevallen denkbaar: u valt van uw fiets op uw mond, u krijgt een aanrijding, enzovoorts. ALs het ongeluk uw eigen schuld is, of er is niemand schuldig, dan wordt het lastig.

Tandartsverzekering maar deels

Veel tandartsverzekeringen dekken dit soort ongelukken maar deels, doordat ze maximale vergoedingen hebben. Vaak is die enkele honderden euro’s. Voor een ernstig ongeluk is dat niet genoeg.

De beste tandartsverzekeringen dekken tot 1000 à 1500 euro per jaar, maar dat kost dan meteen honderden euro’s per jaar aan premie.

Er zijn ook verzekeringen die geen beperkte som vergoeden, maar een beperkt aantal ‘verrichtingen’ van de tandarts. Maar het is moeilijk te voorspellen welke verrichtingen gedekt moeten worden, zeker voor een leek. Kronen, bruggen, implantaten, techniek-, en onderzoekskosten, wortelkanaalbehandelingen, wie zal het zeggen? Bovendien kennen dit soort verzekeringen vaak toch ook limieten op het aantal kronen, implantaten etc. dat mag worden geplaatst.

Ook ongevallenverzekeringen bieden geen soelaas. Reisverzekeringen bevatten wel dekkingen, maar die zijn beperkt en gelden alleen onderweg.

U kunt de tanden ook helemaal niet verzekeren. Mocht het zover komen dat u de kosten na een ongeluk niet kunt opbrengen, dan is er nog de optie die (voor 75 procent) is gedekt in de basisverzekering: een volledig kunstgebit. Eventuele noodzakelijke operaties door de kaakchirurg worden ook gedekt door de basisverzekering.

Auteur