Help! Het verzorgingshuis verdwijnt

thuiszorg
Getty Images

De vraag naar geschikte woningen stijgt, terwijl de komende jaren honderden verzorgingshuizen de deuren sluiten. De gemeente moet nu meer zorg regelen. En u en uw naasten ook.

Het bejaardenhuis of verzorgingshuis zoals we dat nu nog kennen, verdwijnt in rap tempo. Daardoor komen volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur de komende vijf jaar 65.000 ouderen in problemen: ze kunnen niet meer in een zorginstelling terecht. Tot 2020 sluiten 800 instanties de deuren, volgens onderzoeksbureau Berenschot. Dat heeft verschillende redenen, waaronder bezuinigingen, maar ook een veranderende vraag. Het wonen in de soms verouderde en kleine kamers spreekt niet iedereen aan. Dus wordt er nu al gezocht naar alternatieven. Dat leidt tot dure leegstand. Bovendien is de ‘drempel’ om een verzorgingshuis of verpleeghuis binnen te komen flink verhoogd.

Nieuwe gevallen met een ‘lichte zorgvraag’ komen alleen nog in aanmerking voor zorg en hulp aan huis. Om voor een plek in een verzorgingshuis (intramurale zorg) in aanmerking te komen, moet volgens de huidige regels sprake zijn van een zogeheten Zorgzwaartepakket 4. Dat staat voor ‘Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’. Plat gezegd: wie weinig mankeert, komt er niet meer in. De komende jaren schuift die grens verder op. Wie nu in een verzorgingshuis zit, houdt het recht op zorg, maar door de verschuivingen is het goed mogelijk dat in de toekomst die zorg elders (bijvoorbeeld in een dorp of stad verderop) geboden wordt.

Plezierig blijven wonen

De eigen bijdrage voor het verblijf in een verzorgingshuis en verpleeghuis is vorig jaar al flink gestegen. Dat komt vooral door het zwaarder meerekenen van het eventuele vermogen. Wie langer dan een half jaar in een verzorgingshuis verblijft en een relatief groot eigen vermogen heeft, moet maximaal €2248,60 per maand betalen. Dat heeft een run op notariskantoren veroorzaakt door mensen die proberen vermogen weg te schenken om zo de eigen bijdrage straks laag te houden. Dat is één manier om de eigen bijdrage te verlagen.

Maar wellicht is het ook goed om na te denken over het omzetten van vermogen in plezierig wonen en eventueel zelf georganiseerde zorg voor uzelf in de toekomst. Want misschien past het verbouwen van uw woning (pagina 18), een kangoeroewoning (pagina 20) of een woongroep (pagina 22) wel beter bij uw wensen.

Belangrijkste veranderingen op een rij

 2014   Alleen mensen met een zware zorgvraag, vanaf Zorgzwaartepakket 4 (ZZP 4), worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis.

 2015   Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en een deel van de verzorging. Er komen wijkverpleegkundigen.

 2016   ZZP 4 wordt deels afgeschaft: alleen nieuwe gevallen met behoefte aan ‘beschermd wonen met intensieve dementiezorg’ worden toegelaten.

 2020   800 verzorgingshuizen gesloten.

Er is veel te doen over ‘de zorg’ en dat betekent dat plannen snel kunnen veranderen. In ons zorgdossier www.plusonline.nl/zorg leest u altijd de laatste stand van zaken.

Auteur 
Bron 
  • Plus Magazine