Ik heb 100.000 euro gewonnen. Moet ik nu kansspelbelasting betalen?

Getty Images

Ik heb in de loterij een groot geldbedrag gewonnen. Moet ik daarover nu kansspel- en inkomens belasting betalen?

Wie een prijs wint moet in principe kansspelbelasting betalen. Of u het geldbedrag in een loterij, televisiequiz, casino of bingo wint, maakt niets uit. Van belang is slechts dat het spel door de Wet op de Kansspelen wordt aangemerkt als kansspel. Dit is het geval als de winnaar wordt bepaald door toeval of bij prijsvragen.

Gaat het om een kansspel *(zie noot onder) dan heft de Belastingdienst een percentage van 30,1 procent (2018) over het gewonnen prijzengeld. Bedragen tot 449 euro zijn vrijgesteld. Deze 449 euro betreft een drempelbedrag: komt het door u gewonnen bedrag hierboven dan wordt de belasting over het gehele prijzengeld geheven.

Prijzen niet in geld

Uiteraard kan de gewonnen prijs ook een auto, televisie of vakantiereis zijn. In dat geval wordt de belasting geheven over de waarde van het item in het economische verkeer. Deze waarde komt doorgaans overeen met de adviesverkoopprijs. Bij nieuwe personenauto's gaat de Belastingdienst uit van een waarde van 85% van de catalogusprijs

Organisatoren van loterijen kunnen ervoor kiezen de kansspelbelasting zelf voor hun rekening te nemen. In dat geval hoeft de winnaar niets te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Staatsloterij en Holland Casino. Beiden keren bedragen belastingvrij uit.

Inkomstenbelasting

Aangezien de overheid kansspelbelasting heft, hoeft het gewonnen prijzengeld niet te worden aangegeven bij de Inkomstenbelasting (box 1). De Belastingdienst beschouwt het niet als inkomen.

Vermogensbelasting

Als uw vermogen door de prijs boven de 30.000 euro (drempelbedrag voor 2018) groeit, bent u wel vermogensbelasting (box 3) verschuldigd.

Schenkingsrecht

Wilt u familie, vrienden of kennissen laten meedelen in uw nieuwe rijkdom dan zijn zij schenkingsbelasting verschuldigd. Zij krijgen dan namelijk zomaar een voordeel(tje) in de schoot geworpen.

Is een goed doel ontvanger dan profiteert de fiscus niet mee en komt uw geld wel helemaal ten goede aan de betreffende charitatieve instelling. Goede doelen genieten namelijk vrijstelling van schenkingsrecht. Wel moeten ze dan als zogenaamde ANBI (Algemeen nut beogende instelling) gelden. De meeste organisaties hebben deze status aangevraagd. Giften aan ANBI's zijn overigens aftrekbaar voor de belasting.

  • Noot kansspel: Het gaat hier dus puur om de wettelijke kwalificatie. Dat sommigen betogen dat bijvoorbeeld poker geen kansspel is, maar een behendigheidsspel, maakt niets uit. Bij prijsvragen geldt een uitzondering als er sprake is van een kunstzinnige of wetenschappelijke prestatie. Ook als de deelnemers een prestatie moeten leveren die het algemeen belang (bijv. zij moeten een plan maken ter verbetering van het milieu) dient, geldt als zo’n uitzondering.
Auteur