Is een traplift nu wel of niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Getty Images

Omdat ik inmiddels zo slecht ter been ben dat ik de trap in mijn huis niet meer zelf kan op- en aflopen, overweeg ik om een traplift te laten plaatsen. Een tijdje terug las ik op de site van de Belastingdienst dat ook in 2014 een traplift nog steeds een hulpmiddel is dat in aanmerking komt voor aftrek in de aangifte inkomstenbelasting. Nu vertelde mijn buurman mij dat dit niet klopt. Kunt u mij meer duidelijkheid geven?

Met ingang van 2014 zijn er verschillende dingen veranderd met betrekking tot de aftrekbaarheid van hulpmiddelen. Tot 2014 werd een traplift aangemerkt als een ander (dan farmaceutisch) hulpmiddel. Evenals bijvoorbeeld woningaanpassingen waren deze hulpmiddelen tot die datum aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Met ingang van 2014 is er uitdrukkelijk voor gekozen om een aantal specifiek benoemde hulpmiddelen van aftrek uit te sluiten. Het gaat daarbij om hulpmiddelen waarvan zonder meer vaststaat dat daarvoor een aanvraag op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden gedaan. Kort gezegd leidt dit ertoe dat voor alle uitgaven voor aanpassing aan, in of om een woning met ingang van 2014 aftrek niet meer mogelijk is.

Gebleken is dat dit in de maand januari van dit jaar dit niet helemaal duidelijk op de site van de Belastingdienst heeft gestaan. Binnen de Tweede Kamer zijn hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris van financiën. Uit de antwoorden die daarop zijn gegeven, blijkt voor u helaas duidelijk dat een en ander niet zal luiden tot een ander standpunt.

N.B. Voor meer informatie over de aanvraag van een traplift binnen de Wmo: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/hulp-en-ondersteuning-wmo

Auteur