Kan mijn schoondochter van mij erven?

Mijn zoon heeft met zijn vriendin een dochter. Als beiden uitelkaar gaan, houdt de vriendin dan recht op een erfdeel van mij?

Getty Images

Mijn zoon woont samen en heeft samen met zijn vriendin een dochter. Als het paar uit elkaar zou gaan, heeft de vriendin dan ook recht op een erfdeel van ons, de schoonouders?

Wanneer uw zoon samenwoont zonder samenlevingscontract hoeft u niet bang te zijn dat uw schoondochter profiteert van de erfenis. Volgens de wet kunnen niet-bloedverwanten nooit erfgenamen zijn. Aangetrouwde en samenwonende familie vallen dus buiten de boot. Enige uitzondering op deze regel vormt de echtgenoot/echtgenote van de erflater. Dit betekent dat uw kleindochter wel van u erft, maar uw schoondochter niet.

'Anti-schoondochter'-clausule

Dat is anders als uw zoon in gemeenschap van goederen zou zijn getrouwd of een samenlevingscontract met gezamenlijke boedel heeft afgesloten. Weliswaar is uw schoondochter (als aangetrouwde familie) dan geen wettelijke erfgenaam, het erfdeel valt wel in de gezamenlijke boedel. Daardoor zou uw schoondochter als ze dat wil de helft kunnen opeisen. Mocht uw zoon in de toekomst gaan trouwen dan is het mogelijk uw schoondochter uit te sluiten van de erfenis. Dat kan door bij de notaris een ‘anti-schoondochter’-clausule te laten opnemen in uw testament.

Auteur