Meer familieruzies

Getty Images


Bijna de helft van de Nederlanders, 47 procent, heeft geen contact meer met een of meer familieleden. Vaak zijn dit broers en zussen. Dat is meestal te wijten aan ruzie.

Dit blijkt uit de familiemonitor van Netwerk Notarissen. Een op de vijf Nederlanders viert in 2015 geen kerst met de familie, mede omdat het contact met familieleden is verbroken. Het aantal ouders en kinderen dat geen contract meer met elkaar heeft is stabiel. Het gaat om ongeveer zestien procent van de verbroken contacten.

Geld lenen

Een kwart van de respondenten heeft geld (uit)geleend binnen de familie, meestal voor het kopen of verbouwen van de eigen woning. Vaak wordt er geen leningcontract gemaakt, wat kan leiden tot ruzies binnen de familie. Vooral als er een erfenis is, kan er ruzie komen, omdat niet duidelijk is hoeveel er is geleend.

Bron:www.netwerknotarissen.nl

Auteur