Nederlandse zorgverzekering ook in het buitenland geldig?

Getty Images

Is mijn Nederlandse zorgverzekering ook in het buitenland geldig? Of moet ik mij bijverzekeren?

De Zorgverzekeringswet geeft werelddekking, stelt het ministerie van Volksgezondheid in de brochure Ziektekostenverzekeringen in Nederland, Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 (zie paragraaf 1.6). Verzekerden zijn overal in het buitenland precies zo verzekerd als in Nederland. Dat wil zeggen: voor het Nederlandse pakket en tegen de hier geldende voorwaarden en tarieven.

  • De werelddekking volgt niet rechtstreeks uit een artikel in de Zorgverzekeringswet (ZVW). In artikel 13 ZVW staat echter dat wanneer iemands verzekeraar slechts gecontracteerde zorg aanbiedt (dwz dat de zorgaanbieder afspraken heeft gemaakt om bij bepaalde ziekenhuizen zorg in te kopen) hij of zij toch naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder mag gaan. Hieruit volgt dat iedere verzekerde ook in het buitenland medische behandeling kan krijgen.

Restitutie of natura

Meer concreet hangt het van de zorgpolis af welke kosten worden vergoed. Verzekeraars mogen drie soorten polissen aanbieden: De restitutiepolis, de naturapolis of een combinatie van deze twee. Bij een restitutiepolis kan een verzekerde naar iedere willekeurig ziekenhuis of kliniek in het buitenland stappen. Hij ontvangt vervolgens van zijn zorgverzekering het bedrag terug wat de behandeling in Nederland zou hebben gekost.

Nadeel is dat de kosten bij een restitutiepolis zelf moeten worden voorgeschoten. In praktijk valt dit overigens mee en gaat de rekening in veel gevallen naar de zorgverzekeraar.

  • Check de polisvoorwaarden om te kijken hoe dit bij de eigen zorgverzekering is geregeld. Eventueel kunt u een gratis Europese Zorgpas (EHIC) aanvragen bij uw verzekeraar. Dan hoeft u geen kosten voor te schieten.
  • Lees ook: Alles over de Europese Zorgpas (EHIC)

Acceptatieplicht

Bij een naturapolis kan alleen medische zorg worden gekregen bij ziekenhuizen en instellingen waar de eigen verzekeraar een overeenkomst mee heeft gesloten. Voordeel is dat de kosten direct tussen de verzekeraar en ziekenhuis worden verrekend. Verzekerde heeft daar geen omkijken naar.

Verzekeraars mogen zelf bepalen of zij een restitutie-, naturapolis of een combinatie daarvan aanbieden. Bieden zij deze keuze dan is een verzekerde vrij daaruit te kiezen (art. 3 lid 2 ZVW). De verzekeraar heeft immers een acceptatieplicht voor de basiszorgverzekering.

Bijverzekeren vaak verstandig

Hoewel uw zorgverzekering gewoon in het buitenland geldig is, kan het verstandig zijn u bij te verzekeren. Zeker wanneer u vaak op reis bent of landen bezoekt met dure gezondheidszorg, zoals de VS of Zwitserland. In de VS kost een dag in het ziekenhuis al snel vijfduizend dollar. Die kosten vergoedt uw verzekeraar lang niet allemaal. Dit is te voorkomen door extra buitenlanddekking bij uw basiszorgverzekering te nemen of de medische kosten mee te verzekeren op uw reisverzekering.

Vervoerskosten niet gedekt

Daarnaast dekt de zorgverzekering geen vervoerskosten. Wie met de ambulance naar het ziekenhuis moet, kan dus een hoge rekening verwachten. Ook de reis naar huis (repatriëringskosten) wordt niet vergoed. Zelfs extra buitenlanddekking op de zorgverzekering is vaak onvoldoende. De ambulance wordt dan nog wel vergoed (medische noodzaak), vervoer naar huis niet.

Dit is slechts anders als er medische begeleiding nodig is of de verzekerde terug in Nederland meteen weer moet worden opgenomen. Gaat u dus naar het buitenland voor risicovolle sporten (skiën, bergbeklimmen, etc) dan is een reisverzekering onontbeerlijk.

Zie voor meer info ook:

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan het ministerie VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

Auteur