Nibud: AOW'er met meer dan 10.000 euro pensioen gaat erop achteruit

Getty Images

Volgens berichten stijgt de koopkracht komend jaar voor iedereen. Maar het Nibud, dat ieder jaar op basis van de Miljoenennota berekeningen maakt, komt tot een andere conclusie.

Voor de meeste huishoudens blijft de koopkracht in 2018 nagenoeg gelijk. De verschillen zijn zo klein dat de meeste mensen er nauwelijks iets van zullen merken. De stemming over de koopkracht is volgens het Nibud dan ook 'te positief'. Ondanks de aantrekkende economie zullen de meeste huishoudens in 2018 niet heel veel meer kunnen uitgeven dan dit jaar.

Aanvullend pensioen

Sterker nog, AOW'ers met een aanvullend pensioen hoger dan 10.000 euro gaan er in de berekeningen van het Nibud juist op achteruit. Oorzaak is het feit dat hun aanvullend pensioen gemiddeld genomen niet wordt geïndexeerd. Zij zien hun koopkracht volgend jaar met 1,5 procent dalen. Niet voor niets adviseert het Nibud om dan ook voorzichtig te zijn met grote uitgaven en een goed overzicht te maken van alle inkomsten en uitgaven.

Geen of klein pensioen

De bruto AOW-uitkering stijgt wel, maar minder dan de lonen. De ouderenkorting neemt met 126 euro per jaar toe voor AOW'ers zonder pensioen of met een klein aanvullend pensioen (tot ruim 36.000 euro). Zij gaan er dus iets op vooruit. Toch is dit minimaal: een paar euro in de maand.

Zorgkosten

Ook heeft het Nibud gekeken naar de zorgkosten. Zoals gezegd gaat de zorgpremie en het eigen risico omhoog. Daarentegen krijgen lage inkomens meer zorgtoeslag. Een alleenstaande die maximaal 25.000 euro per jaar verdient, gaat er 9 euro per maand op vooruit. Iemand met een jaarsalaris van 30.000 die geen zorgtoeslag krijgt, gaat er 4 euro per maand op vooruit.

Het Nibud adviseert iedereen om eind dit jaar weer goed te kijken naar de zorgverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico vooraf gespreid te betalen. Tot een bepaald inkomen kunnen mensen daarnaast in aanmerking komen voor de collectieve (relatief goedkope) zorgverzekering van de gemeente, vaak interessant voor mensen met hoge zorgkosten. 

Hogere bijdrage Zvw

Zzp’ers en AOW-gerechtigden moeten volgens het Nibud ook rekening houden met de stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, die via de Belastingdienst wordt geïnd. Deze stijging is van negatieve invloed op hun koopkracht.

Chronisch zieken

In berekeningen die het Nibud voor de belangenorganisatie Ieder(in) heeft gemaakt, ziet het Nibud dat de koopkracht voor mensen met een beperking of een chronische ziekte nagenoeg gelijk blijft. Gemeentes met een uitgebreid beleid voor chronisch zieken vergoeden de meeste zorgkosten voor iemand met een zware zorgvraag en een laag inkomen. Voor mensen met een hoger inkomen doen zij dat niet.

Bron: Nibud