Onduidelijke boedel

Vraag van de week

Getty Images

Ik ben de executeur in de nalatenschap van mijn oom. Hij heeft mij ooit gevraagd die rol op me te nemen ondanks dat er weinig contact was. Nu hij is overleden kom ik nauwelijks administratie tegen, geen bankafschriften, geen belastingaangiften. Hoe moet ik nu weten waar de nalatenschap uit bestaat en vervolgens afwikkelen?

We zien steeds vaker boedels waar geen afschriften van de bank meer zijn of een printje van de belastingaangifte. Alles is tegenwoordig gemakkelijk online op te vragen dus de noodzaak om te printen ontbreekt ook. Voor u als executeur is dat lastig want u tast in het duister wat betreft de bezittingen en verplichtingen van uw oom. In dergelijke situaties is het verstandig om zo snel mogelijk de notaris te vragen een verklaring van executele op te stellen. Dat kan vrij snel omdat de erfgenamen niet gevraagd hoeft te worden hoe en of zij willen aanvaarden. Met deze verklaring kunt u de bank vragen om over de rekeningen van uw oom te beschikken en bij de Belastingdienst kunt u een nabestaandenmachtiging aanvragen. Met deze machtiging heeft u inzage in de belastinggeschiedenis van uw oom en kunt u ook aangifte inkomstenbelasting voor hem doen.

De nabestaandenmachtiging vraagt u aan bij de Dienst Nabestaanden van de Belastingdienst: 0800 2358354. U kunt daar een afspraak maken voor een bezoek aan een kantoor van de Belastingdienst. Om de machtiging te kunnen krijgen heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig, de verklaring van erfrecht of executele en de identiteitskaart van uw oom.

Het is even werk, maar daarna kunt u dan eindelijk de boedelbeschrijving van u ooms nalatenschap opstellen en kunnen de erfgenamen aangeven hoe zij willen aanvaarden of niet.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • David de Wilde