Pensioen en scheiding

Mijn ex-vrouw is ernstig ziek. Op dit moment ontvangt zij een deel van het pensioen dat ik heb opgebouwd, rechtstreeks van het pensioenfonds. Als zij komt te overlijden, krijg ik dan weer iedere maand mijn volledige pensioen, dus inclusief het pensioendeel van mijn ex-vrouw?

Dat ligt eraan. Standaard wordt bij een echtscheiding het pensioen verevend. Beide partners krijgen een deel van het pensioen. Komt uw ex te overlijden, dan ontvangt u weer het volledige pensioen. Dat ligt anders als u bij de scheiding bent afgeweken van deze wettelijke regeling. Een bekende afwijking is conversie. Hierbij wordt een deel van het ouderdomspensioen plus de waarde van het bijzonder partnerpensioen bij elkaar opgeteld en omgezet in één pensioenrecht van de ex-partner. Bij conversie doet degene die het pensioen heeft opgebouwd definitief afstand van een deel van de pensioenrechten. Als de ex-partner dan komt te overlijden, verandert er niets aan de hoogte van het pensioen van de ander.
Auteur 
  • Erik Bogaards
Bron 
  • Plus Magazine