Samen een bedrijf opzetten: dek je in!

Als u samen een bedrijf op gaat zetten, moet u aan heel veel dingen denken. Vergeet daarbij niet om u in te dekken voor het geval uw compagnon zich terugtrekt.

Getty Images

Als u besluit om samen een onderneming te beginnen, gaat u natuurlijk niet over een nacht ijs. U denkt goed na over product, logo, marketing, kantoor. Maar had u nagedacht over het geval dat uw compagnon ziek wordt? Of zijn aandelen van de hand doet? Daar moet u ook afspraken over maken.

Stel: u wenst op gelijke voet met uw compagnon samen te werken door middel van een rechtspersoon. Dit kan door samen een B.V. op te richten. In deze B.V. krijgt u ieder de helft van de aandelen en u vormt samen het bestuur. Maar dit is niet altijd de handigste manier van samenwerken, omdat u beiden andere wensen kunt hebben. Bijvoorbeeld ten aanzien van het uitkeren van dividenden, of het opbouwen van pensioen.

Elke compagnon een eigen B.V.

Dit is één van de redenen dat vaak wordt geadviseerd een structuur op te zetten, waarbij iedere zakenpartner eerst een eigen B.V. heeft. Deze B.V.’s noemen we personal holdings. De personal holdings zijn op hun beurt, ieder voor 50%, weer aandeelhouder in een B.V. Deze B.V. noemen we de werkmaatschappij. De beide personal holdings vormen samen het bestuur.

Deze structuur levert veel voordelen op. Maar ben je er nu dan helemaal? Eigenlijk nog niet.

Wat als de ander wegvalt?

Tijdens besprekingen met cliënten merk ik vaak, dat er over veel aspecten van de samenwerking nog niet is nagedacht. Of dat de zakenpartners hele verschillende ideeën blijken te hebben.

Heeft u er namelijk wel eens bij stilgestaan wat er gebeurt wanneer uw zakenpartner zijn aandelen in zijn personal holding overdraagt aan zijn buurman? Dan krijgt u te maken met iemand die u niet heeft uitgezocht om mee samen te werken! Zonder dat u daar wat tegen kunt doen. En wat als uw zakenpartner overlijdt? Als er niets geregeld is, heeft u voortaan te maken met zijn erfgenamen. Wilt u dat wel? En hoe zit het dan met de vaststelling van de prijs van die aandelen? Maar wat nu als u die prijs niet in één keer kunt betalen (omdat de waarde van de aandelen flink is gestegen)?

Dit zijn slechts twee voorbeelden van gevallen waarin het wenselijk zou kunnen zijn, dat uw zakenpartner zijn of haar aandelen in de werkmaatschappij verplicht aan u moet aanbieden. Er zijn uiteraard meer gevallen denkbaar waarbij goede afspraken van groot belang zijn

Zoals hiervoor beschreven is het in de praktijk vaak zo dat de beide personal holdings de directeuren van de werkmaatschappij zijn. Wat heeft u afgesproken over de vergoeding die de holdings daarvoor ontvangen? En wat moet er eigenlijk gebeuren als een van u beiden (langdurig) ziek wordt? Of zelfs (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt?

Leg van tevoren afspraken vast

U kunt uw samenwerking het beste regelen door afspraken vast te leggen. Dit doet u in een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst. Daarin legt u alle afspraken vast die u maakt met uw zakenpartner. Afspraken over de samenwerking en alles wat daarmee te maken heeft. En zoals u heeft kunnen lezen, zijn er dan heel wat dingen waar u goed over na moet denken.

In de praktijk zie ik vaak dat dergelijke overeenkomsten van het internet worden gehaald, of worden opgesteld door een advocaat of een accountant. Uiteraard hebben veel advocaten en accountants de kennis om een goede overeenkomst te maken.

Toch is het vaak veel verstandiger u bij te laten staan door een in het ondernemingsrecht gespecialiseerde (kandidaat-)notaris, en de overeenkomst op te laten nemen in een notariële akte. Waarom? Voor de kosten maakt het vaak niets uit, maar aan een notariële akte kleven een aantal voordelen. Zo staat bijvoorbeeld de echtheid van de handtekening van partijen vast, en kan daar later dus geen discussie over bestaan. Bovendien heeft een notariële akte dwingende bewijskracht, wat betekent dat hetgeen partijen in de akte verklaren voor waar wordt aangenomen. Daarnaast levert een notariële akte een zogenaamde executoriale titel op. Daardoor kan bijvoorbeeld een boetebeding eenvoudig worden uitgevoerd, u hebt dan enkel de hulp van een deurwaarder nodig. U hoeft namelijk niet meer eerst naar de rechtbank, en u kunt de kosten van een advocaat besparen.

Dus hoe zit het bij u? Wat spreekt u met elkaar af?

Voor meer informatie kunt u surfen naar www.kooijmanlambert.nl of bellen met nummer 010-285 88 88.

Mr. Joyce van Wijk is kandidaat-notaris bij Kooijman Lambert Notarissen (Rotterdam-Vlaardingen), en is werkzaam op het gebied van het ondernemingsrecht en het familierecht. Zij richt zich met name op de advisering van dga's (directeur-grootaandeelhouders).

Auteur