Stand van zaken wel/geen afschaffing VAR

Ik heb al vaker geschreven over de wijzigingen die op komst zijn met betrekking tot de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de mogelijke alternatieven. Omdat al langere tijd duidelijk is dat het huidige systeem van de VAR niet optimaal is, is men in de politiek al geruime tijd bezig met nieuwe wet- en regelgeving op dit punt. Het lijkt er op dat het ei deze week eindelijk is gelegd.

Mijn eerdere artikel leest u hier.

Stand van zaken:

Besloten is dat de VAR in elk geval zal worden afgeschaft. De voorbereidingsfase van deze afschaffing van de VAR loopt tot 1 mei 2016. Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en start de zogeheten implementatiefase. Deze fase loopt tot 1 mei 2017. Daarna wordt het wetsvoorstel Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) gehandhaafd. Een en ander houdt in het kort het volgende in:

Belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, kunnen in het vervolg overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. De belastingdienst oordeelt hier vervolgens over. Partijen kunnen aan dit oordeel zekerheid ontlenen over de loonheffingen. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (uiteraard voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Partijen zijn niet verplicht om een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst te gebruiken.

Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat hij zal voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten. Hiervoor wordt een panel van experts in het leven geroepen. Afschaffing van de VAR is volgens de staatssecretaris in alle gevallen een goede keuze. Zoals hiervoor al is aangegeven loopt de voorbereidingsfase tot 1 mei 2016. Op dat moment komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt het eerder ingediende wetsvoorstel DBA gehandhaafd. Op 2 februari 2016 stemt de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel en over een door senator Rinnooy Kan (D66) ingediende motie.

Ik moet u eerlijk bekennen dat het voor mij op dit moment nog steeds niet helemaal duidelijk is; ik hoop dat dat in Den Haag wel het geval is. Ik zal de aanpassingen blijven volgen en ik beloof u op de hoogte te houden.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer.