Van bank veranderen, hoe werkt dat?

1 op de 6 consumenten ondervindt problemen bij het van bank wisselen, meldt de Consumentenbond deze week. Toch is het niet heel lastig, voor wie er ....

1 op de 6 consumenten ondervindt moeilijkheden als zij van bank overstappen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Toch is het goed te doen, voor wie er tenminste enige tijd in wil steken Hoe moeilijk is het om van bank te veranderen?

De relatie met een bank is net als een huwelijk. Soms loopt het misschien even niet lekker, maar dat is nog geen reden om er onmiddellijk de brui aan te geven. De praktijk is dat wie eenmaal voor een bepaalde bank heeft gekozen, daar ook klant blijft. Op een totaal van vele miljoenen rekeninghouders veranderen naar schatting slechts 10.000 mensen per jaar van bank. De reden om ondanks een sluipende onvrede toch bij de eigen bank te blijven, laat zich verklaren in drie simpele woordjes: te veel gedoe.

Neem Johan Raaphorst. In 2003 ontstond met zijn bank een conflict over zijn beleggingsportefeuille. Raaphorst voelde zich zo onheus behandeld dat hij een drastische stap nam en alle banden met zijn oude bank verbrak. ,,Het heeft mij toen maanden en maanden gekost om de boel weer op orde te krijgen. Zelfs een jaar later kwamen er nog rekeningen binnen waarop mijn oude banknummer stond vermeld. Ik heb er heel veel energie in moeten steken.''

Overstapservice

Ook de gezamenlijke banken onderkenden dat het voor de gemiddelde klant een te grote stap was om van bank te veranderen. Om het de consument gemakkelijker te maken en onder de nodige maatschappelijke druk werd in 2004 de 'overstapservice' in het leven geroepen. Dit is een dienst die de gezamenlijke banken aanbieden waardoor 'uw betalingsverkeer gedurende dertien maanden probleemloos kan doorlopen'. De overstapservice zorgt voor het automatisch doorleiden van bijschrijvingen naar uw nieuwe betaalrekening, schrijft rechtstreeks betalingen op grond van incasso van uw nieuwe betaalrekening af en geeft een overzicht van alle doorgeleide transacties.

Het principe is eenvoudig. De overstapservice staat open voor iedere particuliere rekeninghouder met een betaalrekening. U meldt zichzelf aan bij een nieuwe bank, zegt dat u klant wilt worden en gebruik wil maken van de overstapservice. Stel dat u dit doet op 2 januari. Op het aanvraagformulier kunt u dan een datum tussen 16 januari en 1 april aangeven waarop de service moet ingaan. De periode tussen aanvraag en ingangsdatum kan worden gebruikt voor het verkrijgen van nieuwe passen en dergelijke. Daarna houdt de nieuwe bank gedurende twaalf maanden al uw betalingen bij. De praktijk leert dat vrijwel alle periodieke betalingen na één jaar minimaal één keer zijn voorgekomen.

Overigens, de overstapservice is niet verplicht. Het is, zoals het woord al zegt, een service die de banken aanbieden en die het de klant gemakkelijker maakt. Het staat iedereen vrij zelf te pionieren. Om nog maar een voor de hand liggende vraag te beantwoorden: ook als u rood staat, kunt u van de overstapservice gebruikmaken. Een uitzondering daarop is een specifieke situatie als een (persoonlijk) faillissement. Ook is het mogelijk om twee oude rekeningen samen te voegen tot één nieuwe rekening.

De overstapservice is persoonsgebonden. Dat betekent dat de namen van de rekeninghouders op de oude en nieuwe rekening hetzelfde moeten blijven. De overstapservice geldt alleen voor betaalrekeningen. Voor andere diensten en producten zoals hypotheken en dergelijke moeten apart afspraken worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor het saldo dat op een chipknip staat. Dit kunt u opmaken of terugstorten op de eigen rekening.

Samenvattend: overstappen kost nog steeds enige moeite, maar voor wie wil is het te doen.

Meer informatie: www.overstapservice.nl. De naam Johan Raaphorts is gefingeerd.