Wat kost een kind.....? Meer dan een ton!

Getty Images

Bij de geboorte staan ouders er meestal geen seconde bij stil wat een kind later gaat kosten. Dat er wel degelijk een flink prijskaartje aan zit bleek enige tijd geleden bij de uitspraak van de rechtbank in Breda.

Bij de geboorte staan ouders er meestal geen seconde bij stil wat een kind later gaat kosten. Dat er wel degelijk een flink prijskaartje aan zit bleek enige tijd geleden bij de uitspraak van de rechtbank in Breda.

In het Tweestedenziekenhuis in Tilburg ontglipte een 29-jarige psychisch gestoorde vrouw tijdens een gymles even aan de aandacht van het personeel. Ze nam de benen, vluchtte naar een flat in de buurt en sprong van het gebouw. De nabestaanden van haar 2-jarig zoontje stelden het ziekenhuis aansprakelijk voor de kosten van de opvoeding van de peuter. De rechtbank gaf ze gelijk en stelde het bedrag voor de kosten van begeleiding en levensonderhoud tot de achttiende verjaardag vast op 500.000 euro.

Nou is dit een uitzonderlijk geval, met een uitzonderlijk prijskaartje, maar het geeft wel aan dat het huishoudboekje van een echtpaar totaal verandert als er kinderen komen.

Tot 12: 51.840 euro.

Ondanks dat veel ouders de studietijd tussen 18 en 22 jaar als de duurste periode beschouwen, doen baby's, peuters, kleuters en lagere scholieren het ook niet meer voor niks. Realiseert elke ouder zich wel dat ze voor pampers gemiddeld al zo'n 1500 euro moet begroten? Dat een wandelwagen zeker niet goedkoper is dan een goede fiets. Dat extra verzekeringen nodig zijn, kleding, schoenen en (baby)voedsel moet worden gekocht? Dat de kinderopvang geld kost, net als de peuterschool en ook de basisschool met een ouderbijdrage vaak een vriendelijk hapje uit het huishoudbudget neemt? Net als de oppas die graag 3,50 euro per uur wil vangen om een avondje te komen zitten en zappen.

Volgens een berekening van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) kost een kind tot het 12de jaar uit een gemiddeld milieu 51.840 euro. Daar zit dan alles in: een gedeelte van de huurwaarde van het huis, voedsel, contributies, kleding, onderwijs, ga zo maar door. Hoe meer het gezin verdient, hoe duurder het kind ook is, leert de praktijk. Daarom gaat het Nibud ervan uit dat een kind ongeveer 19 procent van het huishouden opslokt. Twee kinderen zijn door allerlei vormen van 'efficiency' niet twee maal zo prijzig, maar doen het samen voor 27 procent.

In totaal: 110

Tijdens de middelbare school worden kinderen alleen maar duurder. Vooral jongens blijken ineens een bijna onstilbare honger te krijgen waardoor hun maaltijden een halve euro per dag duurder zijn dan die van meisjes. Toch 150 euro per jaar. Dan ook worden de schoolkosten hoger. Er komen rekeningen voor het schoolboekenfonds, bijdragen voor excursies en werkweken, gymkleding, consumpties op school, schriften, mappen, pennen. En zo rond het 16e jaar, als er ook nog eens een bedrag van 900 euro aan lesgeld verplicht is, gaan de rapportcijfers dalen en verschijnt er in veel huishoudboekjes een post bijles, meestal voor wiskunde of engels. Een uur bijles per week kost zeker 20 euro. Maar een handige student in de buurt doet het voor minder en vaak net zo goed. Volgens berekingen van Nibud en CBS kost een kind tussen 12 en 18 jaar gemiddeld ongeveer 28.600 euro, met de aantekening dat de bedragen per individu veel verder uiteenlopen dan bij jongere kinderen.

De door ouders zo gevreesde studieperiode hakt er inderdaad stevig in. Niet voor niets hebben veel ouders voor die tijd een zogeheten studiekostenverzekering afgesloten om deze tijd financieel te overleven. ABN Amro heeft becijferd dat een student tussen de 18 en 22 die stevig doorstudeert nog eens 30.500 euro kost. Het zijn kosten voor een kamer (tegenwoordig tenminste 250 euro per maand en dus al meer dan de studiefinanciering voor uitwonenden), levensonderhoud, contributies (een studentenvereniging kost 100 euro per jaar), boeken en natuurlijk het jaarlijkse collegegeld. Globaal kun je stellen dat van die ruim 30.000 euro er via de studiefinanciering 10.000 euro terug komt.

Alles bijelkaar kost een studerend kind van de wieg tot de bul tenminste 110.940 euro. Niet zoveel als een kind dat door een wanhoopssprong van zijn moeder alleen op de wereld is komen te staan, maar toch ook weer niet zo weinig om er tijdens het plezierig samen zijn, niet heel eventjes bij stil te staan.

Een kind, van baby tot baan, kost gemiddeld €110.940 euro. De prijskaartjes van kinderen, tieners en studenten.

Auteur