Welke chronisch zieken krijgen hun eigen risico terug?

Ik ben chronisch ziek. Krijg ik mijn eigen risico gecompenseerd?

Getty Images

Ik heb gehoord dat chronisch zieken geld terug krijgen van het eigen risico van 150 euro, dat iedereen volgend jaar betaalt over zijn zorgkosten. Kom in aanmerking? Hoe vraag ik het aan? Bij wie?

Dat is nog niet definitief bekend. Er is wel een voorlopige regeling.

In aanmerking komt voorlopig een groep mensen die zowel in 2006 als in 2007 tenminste 180 dagen medicijnen heeft moeten slikken voor een vaste lijst chronische aandoeningen. Die is de lijst van zogenaamde farmaceutische kostengroepen (FKG's).

Het gaat om de volgende 17 ziekten.

 • Hersen- en ruggemergaandoeningen.
 • CARA (astma, chronische bronchitis, longemfyseem, etc.)
 • Cystische fibrose (Taaislijmziekte) / pancreas-aandoeningen
 • Diabetes (Suikerziekte) type I en type II
 • Epilepsie
 • Glaucoom
 • Groeihormonen
 • Hartaandoeningen
 • HIV / AIDS
 • Kanker
 • Nieraandoeningen
 • Parkinson, Ziekte van
 • Psychische aandoeningen
 • Reuma
 • Schildklieraandoeningen
 • Transplantaties
 • Crohn, Ziekte van en Colitis Ulcerosa

Bron: Vektis, centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars, juli 2007.

Mensen die in een AWBZ-instelling verblijven (verpleeghuizen e.d.), krijgen hun medicijnen van de instelling. Zij zouden daarom niet in aanmerking komen, maar voor hen wordt een uitzondering gemaakt. Zij krijgen ook de compensatie.

Hoe krijg ik de compensatie?

Als u aan een van de ziekten op de lijst lijdt, weet uw verzekeraar dat: u hebt de medicijnen immers via die instelling vergoed gekregen. De verzekaar geeft uw recht op compensatie (en uw bankrekeningnummer) door aan een instantie genaamd het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). Die keren de compensatie automatisch uit, in de laatste drie maanden van 2008.

Hoe hoog is de compensatie?

De compensatie is 47 euro. U krijgt dus niet het hele eigen risico terug. De 47 euro is bedoeld om u in zoverre te compenseren, dat u evenveel aan eigen risico betaalt als de gemiddelde, niet chronisch zieke Nederlander. Die zou naar schatting 103 euro per jaar kwijt zijn, verwacht het ministerie van Volksgezondheid. Een volledige vergoeding zou chronisch zieken in dit geval bevoordelen boven de rest van Nederland, iets wat het ministerie dus niet wil.

Ik sta niet op de lijst! Krijg ik definitief niks?

Een aantal mensen valt buiten de regeling: personen met hoge bloeddruk, migraine en maagaandoeningen bijvoorbeeld. En mensen die geen medicijnen, maar hulpmiddelen nodig hebben: bijvoorbeeld een rolstoel.

De reden is eigenlijk administratief. Het probleem is dat van gebruikers van hulpmiddelen en medicijnen voor ziekten als migraine geen mooie geregistreerde lijst bestaat.

De Tweede Kamer heeft in moties gevraagd om een betere afbakening van de groep mensen die gecompenseerd wordt, en specifiek om compensatie van mensen die hulpmiddelen gebruiken. De minister onderzoekt dat nu. De definitieve plannen moeten april 2008 bekend worden.

Meer informatie
Auteur 
 • Maarten van Wijk