Ziekenhuis kan goedkoper met dezelfde kwaliteit

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Bernhoven in Uden hebben door nieuwe manieren van werken doelmatiger zorg geleverd. De kwaliteit van de zorg voor de patiënt staat meer centraal en er zijn minder behandelingen. Initiatieven van zorgverleners krijgen meer ruimte en er wordt meer samengewerkt met de huisarts. Ook worden met verzekeraars vaste bedragen afgesproken voor vijf jaar.

Dit staat in de evaluatie van de nieuwe werkwijzen van het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare (onderzoeksafdeling van het Radboudumc) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In Bernhoven zijn alle medisch specialisten in loondienst gegaan. In het Beatrixziekenhuis is een ander verdeelmodel voor de financiering van medisch specialisten ingevoerd. In Bernhoven is daarnaast de organisatie veranderd en is het ziekenhuis ingericht op vier typen zorgverlening: acute zorg, diagnose en indicatiestelling, interventiezorgstraten en chronische zorg.

Drie jaar na de invoering is er vergeleken met andere ziekenhuizen in Bernhoven dertien procent minder zorg verleend en in het Beatrixziekenhuis zeven procent. Deze afname is gerealiseerd door minder én minder intensief te behandelen. Zo is er meer zorg in de dagbehandeling verleend en hebben ook de huisartsen meer gedaan dan bij vergelijkbare ziekenhuizen. Er zijn nauwelijks aanwijzingen voor negatieve effecten. De kwaliteit van de zorg is gemiddeld genomen niet veranderd.

Lagere premie

Een meer doelmatiger zorg is een eerste belangrijke stap naar lagere zorguitgaven. Ziekenhuizen kunnen op termijn hun zorguitgaven verminderen en zorgverzekeraars kunnen dan de premies verlagen. Er is een evaluatie over een langere periode nodig om vast te stellen of de financiële besparingen blijvend zijn.

Bron: www.nza.nl