Koning: 'In Nederland moeten mensen kunnen rekenen op goede zorg'

Prinsjesdag 2015 en de zorg

Getty Images

Er gaat meer geld naar zorg, zo blijkt uit de Troonrede. Maar waar gaan de miljoenen naar toe?

Koning: ,,Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg, voor een waardige oude dag. Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht."
Plannen:
- Patiënten in een verpleeghuis krijgen 1.000 euro per jaar extra voor dagbesteding. In de praktijk moet dit er voor zorgen dat de bewoners een uurtje per vijf dagen aandacht krijgen van een begeleider.
- Er  komt 133 miljoen beschikbaar voor betere zorg in verpleeghuizen en 100 miljoen voor de opleiding van personeel in verpleeghuizen.

Koning: ,,Veel maatregelen zijn net ingegaan. De grote opgave is nu om ze goed en zorgvuldig uit te voeren, met aandacht voor onbedoelde en ongewenste gevolgen, zeker voor de meest kwetsbaren. De regering werkt daar de komende jaren intensief aan. Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig, zoals bij het persoonsgebonden budget."
Plan:
- Er wordt 20 miljoen vrijgemaakt voor de persoonsgebonden budgetten (pgb). Het geld dient voor de compensatie van problemen rondom de pgb-hervormingen.

En verder:
- De stijging van de ziektekostenverzekering valt iets lager uit dan verwacht. Er werd 10 euro voorspeld, maar nu spreekt men van 7 euro. Het eigen risico, dat al jaren sterk stijgt,  groeit nu alleen mee met de inflatie.

- De zorgtoeslag stijgt voor enkele groepen. Welke groepen is nog niet duidelijk.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent de zorg, de zorgkosten en uw zorgverzekering? Meld u dan nu aan voor onze Zorg Update.

Auteur 
  • Redactie