Te weinig zorgverleners - zo merken we dat

Er is een toenemend tekort aan zorgverleners.
Getty Images

Zorgverzekeraar CZ waarschuwt dat niet alle zorg meer gegarandeerd kan worden. Het is een van de voelbare gevolgen van de vergrijzing: er ontbreken mensen en middelen om de groeiende 65-plusgroep zorg te geven, zoals we die nu kennen. Er gaan dus dingen veranderen. Waaraan gaan we dat merken? Vier voorbeelden.

1 Langere wachttijden

Steeds meer mensen hebben zorg nodig, maar het aantal handen om die zorg te leveren blijft achter. Dat zorgt voor wachtlijsten. Ook al heeft de zorgverzekeraar een zorgplicht, hij kan niet meer garanderen dat iedereen de zorg krijgt, die hij nodig heeft. Hiervoor waarschuwde CZ- bestuursvoorzitter Joep de Groot in de Telegraaf. De wachtlijsten lopen zo ver op dat de grenzen van de zorg zijn bereikt, aldus De Groot.

2 Huisarts stuurt door naar gemeente of ggz

Er is een tekort aan huisartsen, wat leidt tot grote drukte in de huisartsenpraktijken. Veel mensen die nu met klachten bij de huisarts komen, waren beter geholpen met een hulpverlener uit het sociale domein van de gemeente of een psycholoog. Om een voorbeeld te geven: iemand met schulden ligt wakker door de zorgen daarover, en gaat met slaapklachten naar de huisarts. Maar een schuldhulpverlener of psycholoog zou beter zijn. Maar doorverwijzen gaat lastig vanwege wachtlijsten bij deze partijen.

Om dit probleem het hoofd te bieden, heeft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid vlak voor Prinsjesdag een akkoord gesloten met zorgpartijen. Hierin staat onder meer dat de huisarts iemand sneller kan doorverwijzen naar het sociale domein of de ggz door een betere samenwerking.

3 Bijbetalen voor medicijnen

Een ander plan uit het zorgakkoord is om het geneesmiddelvergoedingssysteem te moderniseren. Dit is ingevoerd in 1998 en heeft de nieuwe ontwikkelingen op de medicijnmarkt niet goed kunnen bijbenen. Maar een nieuw systeem heeft zijn keerzijdes. In de praktijk betekent het dat je vaker moet bijbetalen voor medicijnen, of zal moeten wisselen van medicijn. Ook de zorgverleners krijgen er meer administratie bij. Daar kwamen veel protesten op binnen van artsen en apothekers. Minister Kuipers heeft daarom besloten om deze modernisering op te schuiven naar 2024. Het schrappen van de vergoeding van vitamine D uit het verzekerde basispakket stuitte dit al op weerstand, zo bleek uit een stelling op Plusonline. Tweederde van de lezers vindt het geen goed idee. 

4 Vaker zorg via de computer

De zorg zal steeds meer 'hybride' worden, oftewel deels fysiek en deels via de computer. De Nederlandse Ziekenhuizen Vereniging laat op haar website zien dat het doel is om 30 procent van de fysieke poli-afspraken te vervangen voor digitale zorg. Ook zal de uitwisseling van digitale gegevens worden verbeterd, zodat je niet steeds opnieuw je gegevens hoeft op te geven.

Auteur 
  • Heleen Croonen