Volgens onderzoek zijn de risico’s van asbest onmeetbaar klein

Er werd tot nu toe gedacht dat het verwijderen van asbest en wonen en werken in een gebouw met asbest erg riskant is. In veel gevallen zijn de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar en is het gebruik van alle extreme beschermingsmiddelen niet nodig, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Besparen

Door de conclusies van dit onderzoek denken woningcorporaties dat asbestverwijdering in veel gevallen een stuk goedkoper kan worden, zoals er al langer werd geopperd. Er wordt in dit nieuwe onderzoek een aantal scenario’s rondom asbest beschreven. In verschillende scenario’s zijn de risico’s lager dan toelaatbaar, tot zelfs nihil.

“Het is bijna een bewuste leugen als je tegen de samenleving zegt: van één vezeltje asbest kun je kanker krijgen”, meent hoogleraar Ira Helsloot, een van de onderzoekers. 

Volgens de aangesloten corporaties uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt het huidige asbestbeleid niet realistisch. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken wordt aangeboord om het beleid aan te passen. Als de huidige regels voor asbestsanering worden aangepast, kan dit zelfs tientallen miljoenen euro’s schelen.

Gezondheidsrisico klein

Het risico voor de gezondheid blijkt erg klein bij de volgende situaties: een brand waarbij asbest vrijkomt, het werken of wonen in een gebouw met asbest of het verwijderen van asbestcement van daken. De onderzoekers concluderen zelfs dat ‘vergaande beschermingsmaatregelen’ niet nodig zijn. Andere situaties, zoals het per ongeluk boren in een plafond waar asbest in zit, zijn ongeveer gelijk aan het maximum toelaatbare. 

Bij het dagelijks slopen van een plafond gemaakt van asbestplaten zonder persoonlijke bescherming, is er sprake van een zeer hoog risico op kanker. Het Nederlands beschermingsbeleid is volgens de onderzoekers ‘terecht streng’. De onderzoekers willen een publiek debat over de redelijkheid van het asbest beleid en passende maatregelen van bescherming.

Bron(nen):
Trefwoorden: