Positieve ervaring mediation strafzaken

Daders en slachtoffers van misdrijven die mediation proberen, zijn daar over het algemeen positief over. 70 procent van de bemiddelingsgesprekken tussen dader en slachtoffer eindigen met een gezamenlijke overeenkomst. Opvallend is dat veel bemiddelingsgesprekken werden gevoerd na een geweldsdelict.

Dit blijkt uit een tussenrapportage over de ‘herstelbemiddeling in strafzaken’. Bij mediation in een strafzaak praten dader en slachtoffer onder leiding van een mediator voorafgaand aan de strafzaak. Slachtoffers kunnen zo hun verhaal vertellen en vragen stellen aan de dader. Afspraken over de toekomst en het herstel van de schade, kunnen angst en onmacht bij het slachtoffer verminderen. Ongeveer 40% van de slachtoffers meent dat het gesprek helpt bij het verwerken van het delict. Veel slachtoffers werken mee aan mediation met als doel recidive te voorkomen, maar de meesten denken niet dat het veel heeft geholpen. Ook bespeurt slechts een derde van de slachtoffers oprechte spijt bij de dader.

Bron: www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Deelnemers-aan-mediation-in-strafzaken-overwegend-positief.aspx

Bron(nen):